Εκπαίδευση Βοηθών για φροντίδα κατ’οίκον ατόμων με κινητική αναπηρία

Το ΚΕΚ της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών υλοποίησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης με τίτλο: «Εκπαίδευση βοηθών για φροντίδα κατ’ οίκον ατόμων με κινητική αναπηρία» στα πλαίσια του Έργου «Κατάρτιση ανέργων σε Πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (περιόδου 2006-2008) του Ε.Π. «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση» του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

Read more...

Implementation by Vocational Training Centre

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών πιστοποιήθηκε από το ΕΚΕΠΙΣ το 2006 ως περιφερειακό ΚΕΚ, με ειδικό κωδικό 8461/05.

Read more...