Ημερίδα “Το περιβάλον του ατόμου με αναπηρία και η επίδραση του στην κοινωνική ένταξη”

Στα πλαίσια δημοσιότητας του Σχεδίου Δράσης ΑΚΤΙΝΕΣ υλοποιήθηκε στις 29 Ιανουαρίου 2008 Ημερίδα με θέμα «Το περιβάλλον του ατόμου με αναπηρία και η επίδρασή του στην κοινωνική ένταξη». Στην Ημερίδα παρουσιάστηκαν θέματα που αφορούσαν την πορεία του Σχεδίου Δράσης, τους παράγοντες που επηρεάζουν την κοινωνική ένταξη του ατόμου με αναπηρία, μοντέλα διαβίωσης/κατοικίας και δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου. Συμμετείχαν 185 άτομα από 37 διαφορετικούς φορείς..

 

Στην Ημερίδα παρουσιάστηκαν θέματα που αφορούσαν την πορεία του Σχεδίου Δράσης, τους παράγοντες που επηρεάζουν την κοινωνική ένταξη του ατόμου με αναπηρία, μοντέλα διαβίωσης/κατοικίας και δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου. Συμμετείχαν 185 άτομα από 37 διαφορετικούς φορείς.

eu

Η ενέργεια συγχρηματοδοτείται σε ποσοστό 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Δείτε το πρόγραμμα της Ημερίδας

Τα πρακτικά της Ημερίδας βρίσκονται στη διάθεση του κάθε ενδιαφερόμενου.