Ημερίδα "Το περιβάλλον του ατόμου με αναπηρία και η επίδραση του στην εργασιακή ένταξη"

Στα πλαίσια δημοσιότητας του Σχεδίου Δράσης ΑΚΤΙΝΕΣ υλοποιήθηκε στις 26 Ιουνίου 2008 Ημερίδα με θέμα «Το περιβάλλον του ατόμου με αναπηρία και η επίδρασή του στην εργασιακή ένταξη».

 

Στην Ημερίδα παρουσιάστηκαν θέματα που αφορούσαν την πορεία του Σχεδίου Δράσης, την παρέμβαση των προνοιακών φορέων στην εργασιακή ένταξη ατόμων με αναπηρία, τα ελληνικά και διεθνή πρότυπα απασχόλησης. Μίλησαν επίσης άτομα με αναπηρία, τόσο από την πλευρά του εργαζόμενου όσο και από την πλευρά του εργοδότη. Παραβρέθηκε η Υφυπουργός Απασχόλησης κυρία Σοφία Καλαντζάκου. Συμμετείχαν 149 άτομα από 27 φορείς.Στην Ημερίδα παρουσιάστηκαν θέματα που αφορούσαν την πορεία του Σχεδίου Δράσης, την παρέμβαση των προνοιακών φορέων στην εργασιακή ένταξη ατόμων με αναπηρία, τα ελληνικά και διεθνή πρότυπα απασχόλησης. Μίλησαν επίσης άτομα με αναπηρία, τόσο από την πλευρά του εργαζόμενου όσο και από την πλευρά του εργοδότη. Παραβρέθηκε η Υφυπουργός Απασχόλησης κυρία Σοφία Καλαντζάκου. Συμμετείχαν 149 άτομα από 27 φορείς.

Δείτε το πρόγραμμα της Ημερίδας

Τα πρακτικά της Ημερίδας βρίσκονται στην διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου.