Ημερίδα “Το περιβάλον του ατόμου με αναπηρία και η επίδραση του στην κοινωνική ένταξη”

Στα πλαίσια δημοσιότητας του Σχεδίου Δράσης ΑΚΤΙΝΕΣ υλοποιήθηκε στις 29 Ιανουαρίου 2008 Ημερίδα με θέμα «Το περιβάλλον του ατόμου με αναπηρία και η επίδρασή του στην κοινωνική ένταξη». Στην Ημερίδα παρουσιάστηκαν θέματα που αφορούσαν την πορεία του Σχεδίου Δράσης, τους παράγοντες που επηρεάζουν την κοινωνική ένταξη του ατόμου με αναπηρία, μοντέλα διαβίωσης/κατοικίας και δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου. Συμμετείχαν 185 άτομα από 37 διαφορετικούς φορείς..

Read more...

Ημερίδα "Το περιβάλλον του ατόμου με αναπηρία και η επίδραση του στην εργασιακή ένταξη"

Στα πλαίσια δημοσιότητας του Σχεδίου Δράσης ΑΚΤΙΝΕΣ υλοποιήθηκε στις 26 Ιουνίου 2008 Ημερίδα με θέμα «Το περιβάλλον του ατόμου με αναπηρία και η επίδρασή του στην εργασιακή ένταξη».

Read more...

Ε.Π. Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση / Ενέργειες Παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών

Από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας εγκρίθηκε στο Εξειδικευμένο Κέντρο της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών Σχέδιο Δράσης για την Παροχή Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών με τίτλο «ΑΚΤΙΝΕΣ».

Read more...

Ε.Π. Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση / Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις

Στα πλαίσια των «Ολοκληρωμένων παρεμβάσεων υπέρ ειδικών μειονεκτουσών ομάδων (Άτομα με αναπηρίες – πρώην χρήστες ουσιών)» του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, εγκρίθηκε στο Εξειδικευμένο Κέντρο της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών Σχέδιο Ολοκληρωμένης Παρέμβασης με σκοπό την επαγγελματική κατάρτιση, την παροχή συνοδευτικών υπηρεσιών και την προώθηση στην αγορά εργασίας ατόμων με αναπηρίες.

Read more...

Implementation by Special Vocational Training Centre

Η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών έχει ως βασικό σκοπό από την ίδρυση της την αποκατάσταση των ατόμων με εγκεφαλική παράλυση.

Ο όρος αποκατάσταση αρχικά αναφερόταν στην φυσική κυρίως αποκατάσταση των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Με το πέρασμα των χρόνων όμως, με την εμπειρία και την τεχνογνωσία που αποκτήθηκε, ο όρος αποκατάσταση συμπεριέλαβε εκτός από την φυσική και την κοινωνική αποκατάσταση των ατόμων με ειδικές ανάγκες, μέσα από την ισότιμη κοινωνική ένταξή τους, τη δυνατότητα κατάρτισης, την επαγγελματική και οικονομική αποκαταστασή τους και κατ' επέκταση την αυτονομία τους.

Αναγνωρίζοντας ότι οι διαδικασίες για την υλοποίηση των επιδοτούμενων προγραμμάτων γίνονται πολυπλοκότερες, τα κριτήρια πιο αυστηρά και η θεματολογία πιο πρωτοποριακή, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε ότι η εμπλοκή της Εταιρείας πρέπει να γίνεται βάσει σχεδιασμού και προγραμματισμού, για να έχει τους αναμενόμενους υψηλούς ποιοτικούς και ποσοτικούς δείκτες.

Για το λόγο αυτό, το 2002 ιδρύθηκε το Εξειδικευμένο Κέντρο Κοινωνικής και Επαγγελματικής Ένταξης Ατόμων με Αναπηρία της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών.

Το Κέντρο πιστοποιήθηκε από το ΕΚΕΠΙΣ με ειδικό κωδικό 13564. Στεγάζεται στο ιδιόκτητο Πρότυπο Κέντρο Πόρτα Ανοιχτή της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών στην Αργυρούπολη. Διαθέτει πιστοποιημένες αίθουσες και εργαστήρια catering, γραφικών τεχνών και πληροφορικής, αίθουσες συνοδευτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών και χώρους διαλειμμάτων, απόλυτα προσπελάσιμους για άτομα με κινητική αναπηρία. Το προσωπικό του ανέρχεται σε 8 έμπειρα στελέχη. Έχει δυναμικότητα 25 καταρτιζομένων με κινητική αναπηρία.

Προγράμματα Εξειδικευμένου Κέντρου

2012-2013 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΥ ΕΡΓΟ ΕΠΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕ ΑΜΕΑ

2006-2007 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟ DATALINE

2006-2007 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟ ΕΣΤΙΑΣΗ

2006-2007 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ ΑΚΤΙΝΕΣ

2002-2005 Κ.Π. EQUAL Α.Σ. "ΠΡΩΤΕΑΣ"

 

Με την αλλαγή της νομοθεσίας για την Πιστοποίηση Δομών Κατάρτισης απο τον ΕΟΠΠΕΠ, τον Σεμπτέβριο 2015 οι δομές και το έργο του Εξειδικευμένου Κέντρου ενσωματώθηκαν στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης επιπέδου 2 (ΚΕΔΙΒΙΜ 2) το οποίο πιστοποιήθηκε απο τον ΕΟΠΠΕΠ.