Πράξη «Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ-ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ» (ΜΙS 5002420)

 

Η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών-Πόρτα Ανοιχτή είναι φορέας υλοποίησης της Πράξης «Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ-ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ» (ΜΙS 5002420), που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020» της Περιφέρειας Αττικής, Αξονας Προτεραιότητας 09 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και των διακρίσεων–Διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής», με την συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ).

Read more...

CP-PACK

Programmes through Cerebral Palsy Greece
CP-PACK
The project titled "DEVELOPMENT OF SUPPORTIVE PACKAGES FOR PARENTS AND TEACHERS OF CHILDREN WITH CEREBRAL PALSY (03-18 AGE GROUP)" is financed by the Lifelong Learning Programme (Grundtvig Multilateral Project) of the European Commision.

CEREBRAL PALSY
Cerebral palsy (CP) describes a group of permanent disorders of the development of movement and posture, causing activity limitation, that are attributed to non-progressive disturbances that occurred in the developing fetal or infant brain. The motor disorders of CP are often accompanied by disturbances of sensation, perception, cognition, communication, behaviour, by epilepsy and by secondary musculoskeletal problems. (Rosenbaum, Peter et. Al. 2006 )

BACKGROUND
The prevalence of CP shows a variable rate, ranging from 1,5 to 3 per 1000 live births. Every year 10.000 children in the European Union are diagnosed with CP.
The ginger group, from Projects Coordination Team in Ankara Provincial Directorate for National Education, Turkey, behind the present project wished to investigate how parents and teachers of children with CP coped with this task. An internet search was carried on and the related research and literature were investigated. Meanwhile, discussion groups and face-to-face interviews were carried out as a preparation for the project. 20 teachers working at schools with CP pupils participated in the discussion groups once a week for 6 weeks. In addition, face to face interviews were conducted with 5 teachers and 15 parents at a school which mainly has pupils with Cerebral Palsy. According to these; it showed that parents as well as teachers lacked knowledge and competencies to assist the children at home and at school. Besides, they lacked information on services and possibilities of assistance. Parents also expressed the need to share their feelings, hopes and fears for their children as well as the need for leisure time and privacy. Furthermore, research illustrates that the Quality of Life (QoL) of children with CP in terms of participation, social, attitudinal and physical environments is poor and parental stress index is often high. It should be stressed, however, that the factor QoL is primarily contingent on the environment in which a CP child is raised and thereby involves access to services and resources at local and national level. Therefore, QoL is also directly linked to national and social infrastructure, which differs from country to country. In some EU countries, this infrastructure requires further development in order to support the CP population more adequately and effectively. The conclusion is that parents and teachers of children with cerebral palsy need support in many ways taking into account the adequacy of their environment.
As a result of these analyses, CP-PACK project was developed by communication, co-ordination and collaboration of 7 various institutions from 6 different countries in order to support parents and teachers of children with cerebral palsy in the scope of their needs.

AIM AND OBJECTIVES
The aim of 'Development of Supportive Packages for Parents and Teachers of Children with Cerebral Palsy (03-18 age group) (CP-PACK) project is to improve actual approaches in supporting parents and teachers to cope with children with CP.
Objectives of the project are;
1.    to obtain reliable data on the needs of parents and teachers regarding CP,
2.    to improve acceptance of CP children by family members and teachers, by taking into consideration their actual abilities, skills and problems,
3.    to be competent parents and teachers of children with CP, with the necessary knowledge and skills required to support the disabled child effectively at home and at school,
4.    to develop a web-based information platform  to support teachers and parents of children with CP,
5.    to contribute to raise awareness among decision-makers in education, parents and educational staff.
TARGET GROUP
Target group of the project is parents and teachers of children with CP (03-18).

MAIN  OUTCOMES
1.    Training modules for parents and teachers of CP children in English and partners’ languages,
2.    Project Website,
3.    Web-based Information Tool,
4.    Leaflet, articles and e-newsletters.
DURATION
The project is implemented between 01 November 2010 and 31 October 2012.

PROJECT PARTNERS
Coordinator Institution
1. Ankara Provincial Directorate for National Education, Ankara -Turkey ( AMEM) is the second biggest local public authority in education, of 81, in Turkey. It is responsible for the planning, coordination and management of all kinds of educational and training activities at local level.

Partners Institutions

2. The School of Education at Polytechnic Institute of Porto, Digital Inclusive Support Unit (NAID ) for Assistive Technologies and Department of Special Education, Porto - Portugal (ESE/IPP) is a higher education institution mainly devoted to training and certification of education professionals (teachers and education related technicians) but also with courses in Cultural Heritage, Social Education, Arts and Crafts, Special Education, Supervision technologies, etc. It is the biggest Polytechnic institute of Portugal.

3. The Polo Europeo della Conoscenza,Verona-Italy ( EUROPOLE) is a network of schools, teachers, researchers, associations and educational institutions at national level. It works for the European social and educational integration. Its main fields of activity are to promote the European dimension and integration through European and extra - European workshops, seminars, conferences, partnerships and projects.

4. Cerebral Palsy Greece, Athens-Greece  ( CPG) was founded in 1972, by a group of parents to provide care for people suffering from Cerebral Palsy in Greece. It is a non-profit NGO with nation-wide and acknowledged pioneering activities in the field of disability. It offers a wide range of services for diagnosis, medical care, therapy, treatment, rehabilitation, education, social integration, recreation and vocational training of children and adults with CP.

5. Hacettepe University, Faculty of Health Sciences, Cerebral Palsy Unit in Physiotherapy and Rehabilitation Department, Ankara-Turkey (H.U.) is a reference center for all Turkey. Cerebral Palsy Unit  has a primary role in preparation of physiotherapy and rehabilitation programmes for children diagnosed as CP and their families, in referring them to appropriate locations and in regulation of physiotherapy and rehabilitation programmes helding in home.

6. Center of Professional Training in Culture, Bucharest-Romania ( CPPC) is one of the main training providers in Romania, especially in the cultural field. CPPC were involved in 12 EU projects as a coordinator and partner organisation. CPPC staff comprise people with a high level of expertise in coordination and collaboration in European projects (Socrates – G1 and G2, Leonardo, FP5).

7. Helene Elsass Center, Charlottenlund- Denmark (HEC) was established in 2007.The main objective of it is to initiate research and development on Cerebral Palsy (CP). The center is based on a partnership agreement with University of Copenhagen – especially the departments of neuroscience, sports and exercise science.

http://www.cp-pack.eu

Read more...

Έργο «ΦΩΤΕΙΝΗ – Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης 8 ατόμων στην Αθήνα»

The issue of permanent residential care for adults with cerebral palsy when home care becomes problematic and the desire of many adults for independent living have been two of the main concerns of parents, and therefore of Cerebral Palsy Greece, over the years.
The first step towards this direction was made by professor Ioannis Schinas who donated his two-floor family home at 61, Agathoupoleos street to CPG, for this purpose. Then, it was the Stavros Niarchos Foundation financing the necessary modifications in the building, along with the European programme “Human Resources Development” covering the operating costs of the first three years that allowed us to open the FOTINI Residential Home at the end of 2012.
The operation of this Home aims at supporting adults in their everyday life, while avoiding marginalization and institutionalization. It also aims at independent living, if an adult with disabilities desires so.
FOTINI is “home” for 8 adults (5 men and 3 women) with cerebral palsy.  Specialized scientific and assistive staff and one g.p. doctor serve the Home on a regular basis.  
The Home is supported by a group of highly motivated volunteers and after three years operation it has become an integral part of the neighborhood.   
We believe that the comments of the residents, their parents and the staff reflect the warm, cooperative spirit of the FOTINI Residential Home.
The residents write:
«We are all satisfied with our life at FOTINI and we feel that it is a confirmation of our great need for independent and autonomous living. We have been provided with all the necessary means to strengthen our abilities and skills and increase our confidence. We have been encouraged to take on even more initiatives and engage creatively in our daily activities inside and outside our home. We are satisfied with the services offered by the staff and we have developed loving and trusting relationships with them».
Evidence of these positive emotions are the comments on the video (https://www.youtube.com/watch?v=FhXa0UTZB-0) and the minutes of the conference held on 20/6/2014 to commemorate the first two years of operation.
The parents write:
«We feel deepest gratitude for the establishment of the FOTINI Residential Home, which offers security for the future and the care and the development of our children through all the services provided in the Home».

 «The operation of FOTINI is characterized primarily by the quality of the staff as a whole, working effectively, with an extremely serious sense of its role, with love, with professionalism and above all with compassion and selflessness. Staff that knows how to be stable and not strict, organized, decent and with complete acceptance and respect for the personality of others, friend, assistant, parent, confessor, and much much more».

The staff writes:
«All the residents of FOTINI have accepted us, as their second family. We coexist in harmony, with our everyday joys and sadnesses, like a regular family. Orestis, George, Evangelia, Christiana, Lyda, Makis, Dimitris and George are all wonderful and unique and we love them all. Our Director Katerina and our Deputy Director Sotiris understand and care for us. FOTINI is the work of a life-time for all of us».

For more information www.sydfotini.gr

Read more...

Supply of Equipment for FOTINH Residential Home

Από τον Απρίλιο έως τον Δεκέμβριο 2012, η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών θα υλοποιήσει το Έργο «Προμήθεια Εξοπλισμού Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης 8 ατόμων στην Αθήνα ΦΩΤΕΙΝΗ», το οποίο χρηματοδοτείται στα πλαίσια του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», Άξονας Προτεραιότητας «11. Πλήρης ενσωμάτωση του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών, στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου».


 

Η ήδη ενταγμένη πράξη «Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης 8 ατόμων στην Αθήνα – ΦΩΤΕΙΝΗ» παρέχει σε 8 άτομα με νοητική και κινητική αναπηρία τη δυνατότητα να ζήσουν αυτόνομα. Η Στέγη στεγάζεται σε τριόροφο ιδιόκτητο κτίριο της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών στις οδούς Αγαθουπόλεως 61 και Καμπάνη, περιοχή Πατησίων, Αθηνών. Το κτίριο της ΣΥΔ είναι δωρεά εν ζωή του Καθηγητού Ιωάννου Σχινά και οι μετατροπές/προσθήκες σε αυτό έχουν γίνει με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρου Νιάρχου. Μέσω του ανωτέρου έργου καλύπτεται η αγορά εξοπλισμού της Στέγης και συγκεκριμένα:

  1. Υποέργο 1: Προμήθεια ενός λεωφορείου 8-10 θέσεων, ειδικά διαμορφωμένου με αναβατόριο για μεταφορά και ατόμων με κινητική αναπηρία (χρήστες αναπηρικών αμαξιδίων) για την διευκόλυνση των μετακινήσεων τους από και προς τον τόπο απασχόλησης τους και από την Στέγη στα προγράμματα του Κέντρου ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών στην Αργυρούπολη, καθώς και για τη συμμετοχή τους σε κοινωνικές, πολιτιστικές ή άλλες (ιατρικές εξετάσεις, κλπ.) δραστηριότητες, και
  2. Υποέργο 2: Προμήθεια 8 ειδικών ορθοπεδικών κρεβατιών (καθώς οι διαμένοντες είναι άτομα και με κινητική αναπηρία).

Αναλυτικά στοιχεία για την υλοποίηση του Εργου

Υποέργο 1: Προμήθεια ενός λεωφορείου 8-10 θέσεων, ειδικά διαμορφωμένου με αναβατόριο για μεταφορά και ατόμων με κινητική αναπηρία - Διευκρινήσεις επί του διαγωνισμού

Υποέργο 2: Προμήθεια 8 ειδικών ορθοπεδικών κρεβατιών

Read more...