Videogallery

musictherapy3406

 

Photogallery

stirixte mas

 

Donations

support the work

 

News

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ-ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

Το ειδικώς αναγνωρισμένο ως φιλανθρωπικό Σωματείο με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ/ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ» που εδρεύει στην Αργυρούπολη Αττικής επί της οδού Μαρίνου Γερουλάνου 117 προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκποίηση του κάτωθι ακινήτου του:

Ένα διαμέρισμα Ισογείου, που βρίσκεται στο Δήμο Παλαιού Φαλήρου και επί της οδού Αμφιτρίτης 16, εμβαδού 72  m2.

Το ανωτέρω ακίνητο περιήλθε στην Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή εκ κληρονομιάς του αποβιώσαντος Γεωργίου Παλιγγίνη του Στυλιανού  την 6/11/2006 και της αποβιωσάσης Μαργαρίτας Παλιγγίνη συζ. Γεωργίου το γένος Κώστα την 12/10/1998

Τιμή πρώτης προσφοράς 110.000,00 €.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Σωματείου (οδός Μαρίνου Γερουλάνου 117, Αργυρούπολη) στις 28/2/2020 και ώρα 12.00 μ.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν έγγραφες προσφορές από  12/2/2020 έως 27/2/2020,στις οποίες θα καθορίζουν το  προσφερόμενο τίμημα και θα δηλώνουν ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακηρύξεως και ότι αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφυλάκτως. Οι προσφορές υποβάλλονται είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο νόμιμα εξουσιοδοτημένο στην Επιτροπή Διαγωνισμού μέχρι την ως άνω ημερομηνία, θα συνοδεύονται δε είτε από γραμμάτειο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, είτε από εγγυητική επιστολή Τραπέζης για ποσό ίσο με το 1/20 της τιμής πρώτης προσφοράς, ως εγγύηση ότι ο προσφέρων θα συμμετάσχει στον διαγωνισμό και θα προσέλθει εις την σύνταξη του συμβολαίου πώλησης.

Οι φόροι και τα τέλη μεταβιβάσεως και τα συμβολαιογραφικά και λοιπά έξοδα βαρύνουν τον αγοραστή.

Σημειώνονται τα εξής:

Το Σωματείο δεν δεσμεύεται από την ανακοίνωση αυτή και διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη κρίση του να την επαναλάβει, να ζητήσει την βελτίωση των προσφορών, να κάνει επιλογή του αγοραστή , να μη πωλήσει το ακίνητο σε εκείνους που θα κάνουν προσφορές και να ματαιώσει την πώληση ή να πωλήσει σε οποιονδήποτε τρίτο κατά την κρίση του.

Πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες από 09.00 π.μ έως 15.30 μ.μ από την κα Μ. Σεφερλή, Μ. Γερουλάνου 117 Αργυρούπολη, τηλ.: 210 9622290 (εσωτ. 314) ή στο e-mailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Για την Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή

Δάφνη Οικονόμου, Πρόεδρος