ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΝΕΥΡΟΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΜΕΘΟΔΟΣ BOBATH 2017-2018

Σας γνωστοποιούμε την οργάνωση του 6ου κύκλου μετεκπαίδευσης στη Νευροεξελικτική Αγωγή (ΝDT BASIC BOBATH) από την Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή.

bobath

 

Δείτε την ανακοίνωση

Kατεβάστε την αίτηση