ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ADVANCED BABY NDT-BOBATH COURSE

Σας ανακοινώνουμε τη διοργάνωση ADVANCED BABY ΝDT-BOBATH COURSE από την Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή σε συνεργασία με την 3η Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου ΑΤΤΙΚΟΝ, υπό την αιγίδα της Ελληνικής Παιδονευρολογικής Εταιρείας.

 

48423013 1012413305614001 1805670934900637696 o

  

Η Μετεκπαίδευση απευθύνεται σε κατόχους αναγνωρισμένου πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ειδικότητας Φυσικοθεραπευτή, Εργοθεραπευτή και Λογοθεραπευτή, με επιτυχή ολοκλήρωση της βασικής μετεκπαίδευσης στη Νευροεξελικτική Αγωγή (ΝDT-BOBATH BASIC COURSE) και με αποδεδειγμένη διετή προϋπηρεσία με βρέφη και παιδιά με διαταραχές του κεντρικού νευρικού συστήματος και άλλες αναπτυξιακές διαταραχές.

Η Μετεκπαίδευση αφορά την αξιολόγηση και έγκαιρη θεραπευτική παρέμβαση βρεφών ηλικίας 0-24 μηνών που βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο για εκδήλωση αισθητικοκινητικών αποκλίσεων και διαταραχών. Πραγματοποιείται σύμφωνα με τις αρχές και προδιαγραφές του European Bobath Tutors΄ Association (EBTA), όπως αυτές έχουν καθορισθεί από τους εμπνευστές της συγκεκριμένης μετεκπαίδευσης Mary Quinton και Elizabeth Kong.

Η Μετεκπαίδευση περιλαμβάνει:

 θεωρητικές εισηγήσεις και διαδραστικά εργαστήρια από εξειδικευμένους πιστοποιημένους εκπαιδευτές

 επίδειξη θεραπευτικών τεχνικών και πρακτική άσκηση μεταξύ των σπουδαστών

 εφαρμογή των θεραπευτικών τεχνικών σε βρέφη με αισθητικοκινητικές δυσλειτουργίες και αναπτυξιακές αποκλίσεις, διαφόρων τύπων και ηλικιών

 επιδείξεις θεραπευτικών συνεδριών με βρέφη 0-12 μηνών

• διαλέξεις από διακεκριμένους Έλληνες ιατρούς και πανεπιστημιακούς καθηγητές διαφόρων ειδικοτήτων

Οι Εκπαιδευτές, Έλληνες και αλλοδαποί, είναι αναγνωρισμένοι εκπαιδευτές του European Bobath Tutors΄ Association (EBTA).

Το πιστοποιητικό συμμετοχής που χορηγείται φέρει τη σφραγίδα του ΕΒΤΑ και έχει παγκόσμια ισχύ.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αριθμός συμμετεχόντων: Μέγιστος αριθμός 24 άτομα

Τόπος διεξαγωγής: Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο ΑΤΤΙΚΟΝ (Ρίμινι 1, Χαϊδάρι)

Διάρκεια: Η μετεκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί σε 2 κύκλους, συνολικής διάρκειας 12 ημερών.

 ·       α! κύκλος: 8 ημέρες (18 - 25 Απριλίου 2019)

 ·       β! κύκλος: 4 ημέρες (2 - 5 Μαΐου 2019)

Συνολικό κόστος συμμετοχής: 1.550 € (καταβολή σε 2 δόσεις)

Αιτήσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές έως 10/4/2019. Με την αίτηση συμμετοχής κατατίθεται βιογραφικό σημείωμα, φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών, φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού ΝDT-BOBATH BASIC COURSE και αποδεικτικό κατάθεσης προκαταβολής (1.000 €).

Λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων θα τηρηθεί απόλυτη σειρά προτεραιότητας.

Δείτε την ανακοίνωση.

Κατεβάστε την αίτηση συμμετοχής.