Στόχοι

Στόχοι της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών ήταν και είναι η ανάπτυξη και συστηματική παροχή πολυποίκιλων υπηρεσιών, προγραμμάτων και δραστηριοτήτων που αποβλέπουν στην αντιμετώπιση αναγκών, την βελτίωση καταστάσεων και την προαγωγή των συμφερόντων των ανθρώπων που πάσχουν από εγκεφαλική παράλυση στην Ελλάδα.

Πάνω από 4.000 οικογένειες έχουν εξυπηρετηθεί στα χρόνια που πέρασαν και τουλάχιστον 240 άτομα όλων των ηλικιών παρακολουθούν καθημερινά τα προγράμματα που προσφέρει το Πρότυπο Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών «Πόρτα Ανοιχτή».

Με εκπαίδευση στην πιο ευρεία της μορφή, με ιατρική παρακολούθηση και θεραπευτική, κοινωνική και ψυχαγωγική υποστήριξη, με επαγγελματική κατάρτιση και αποκατάσταση, δημιουργικές δραστηριότητες και προσωρινή διαμονή, επιτυγχάνεται μια προσέγγιση που αγγίζει κάθε πτυχή της ζωής του ανθρώπου με εγκεφαλική παράλυση.

Επίσης, οι δράσεις της Εταιρείας στοχεύουν:

  • στην υποστήριξη της οικογένειας που φροντίζει ένα ανάπηρο παιδί,
  • στην τόνωση της παραδοχής του ίδιου του ανθρώπου με αναπηρία, τόσο από την οικογένεια του όσο και από την ευρύτερη κοινωνία,
  • στην εκπαίδευση εξειδικευμένων στελεχών,
  • στη συνεχή ενημέρωση της κοινής γνώμης,
  • στην ενθάρρυνση της επιστημονικής έρευνας, με ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα της πρόληψης και
  • στη σοβαρή μελέτη και προώθηση των απαραίτητων νομοθετικών μέτρων για τα άτομα με αναπηρίες.

Πρόκειται για ένα ευρύ φάσμα ενεργειών και πρωτοβουλιών με μακροπρόθεσμες προοπτικές.