Πολιτική Ποιότητας

Από την ίδρυση της το 1972, η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή έχει χαράξει μια σημαντική και αναγνωρισμένη πορεία στην εξυπηρέτηση των ανθρώπων που πάσχουν από εγκεφαλική παράλυση στην Ελλάδα.

Η Εταιρεία δεν κλείστηκε ποτέ στον εαυτό της, ούτε απομόνωσε τα άτομα με αναπηρίες. Αντίθετα απέβλεψε στην άρση των φραγμών που δημιουργούν οι αναπηρίες και επιδίωξε την άνετη τοποθέτηση του ανθρώπου που πάσχει από εγκεφαλική παράλυση μέσα στη φυσιολογική κοινωνία των συνανθρώπων του.

Μετά από 45 χρόνια το κλίμα αυτό χαρακτηρίζει περισσότερο παρά ποτέ το έργο και τους σκοπούς της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή και στο Πρότυπο Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Πόρτα Ανοιχτή, που εγκαινιάστηκε από την Α.Ε. τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωστή Στεφανόπουλο στις 12 Δεκεμβρίου 2001, η πόρτα είναι διάπλατα ανοιχτή.

Σταδιακά, μεθοδικά, με προσεκτική προετοιμασία και επιστημονικά κριτήρια οργανώθηκε μία μεγάλη ποικιλία υπηρεσιών και προγραμμάτων, που όλα αποβλέπουν στην, όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένη, παροχή εκπαίδευσης και αποκατάστασης.

Με πρότυπες εκπαιδευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες, τα παιδιά με εγκεφαλική παράλυση προχωρούν προς την ενηλικίωση τους, με ίσες ευκαιρίες για την ανάπτυξη των εμπειριών, των δεξιοτήτων, των γνώσεων και των ταλέντων τους και με όση υποστήριξη χρειάζονται, για να πάρουν τη θέση που τους ανήκει στην σημερινή κοινωνία.

Ο νέος αιώνας δημιουργεί ιδιαίτερες προκλήσεις και η Εταιρεία σκοπεύει να τις αντιμετωπίσει με σθένος, διατηρώντας τον υπεύθυνο ρόλο της με μεγάλη σύνεση και φροντίδα, ώστε να εξασφαλίσει το υψηλότερο δυνατό επίπεδο παροχής υπηρεσιών σε έναν ολοένα και πιο σύνθετο κόσμο. Θα παρακολουθεί με άγρυπνο μάτι τομείς της κοινωνίας όπου υπάρχει ανάγκη και θα πιέζει για τις καλύτερες δυνατές μεταρρυθμίσεις.

Με τα μάτια μας ανοιχτά εξελισσόμαστε διαρκώς. Με το μυαλό μας ανοιχτό τηρούμε πάντα τις επιταγές της νομοθεσίας σε σχέση με τις υπηρεσίες και τις διαδικασίες μας, πάντα με απόλυτο σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα των εξυπηρετούμενων. Με τα αυτιά μας ανοιχτά δεχόμαστε κάθε καλόπιστη υπόδειξη και πρόταση βελτίωσης.

Διατηρούμε και συνεχώς βελτιώνουμε την ενιαία πλέον και πιστοποιημένη από τον ΕΟΠΠΕΠ δομή ΚΔΒΜ κατηγορίας 2, ως συνέχεια του ΚΕΚ και του Εξειδικευμένου Κέντρου μας, πιστοποιημένα από το ΕΚΕΠΙΣ από το 2005. Από την ανωτέρω δομή αλλά και από την ίδια την Εταιρεία, υλοποιούνται έργα Κατάρτισης, Επιμόρφωσης και Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών, καθώς και έργα που έχουν στόχο να υποστηρίξουν τη λειτουργία της Εταιρείας και να διευρύνουν τις υπηρεσίες που παρέχει.

Έχουμε το βλέμμα μας στο μέλλον, σε νέες ιδέες και νέους ανθρώπους, εφαρμόζοντας Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας και Διαχειριστικής Επάρκειας, με βάση τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001:2008 και ΕΛΟΤ 1429:2008, μέσα από το οποίο επιζητούμε συνεχή ποιοτική βελτίωση.

 

                                                                                                                ΔΑΦΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

                                                                                                                 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2017