ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ – Φίλοι της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών

Στις 3-10-2007 ιδρύθηκε Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ – Φίλοι της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών. Το Διοικητικό της Συμβούλιο αποτελείται από τις:

Μιράντα Χερμπερστάϊν (Πρόεδρος)

Γιάννα Αβραμίδη

Λένα Λεβίδη

Μάρω Λιναρδάτου

Λία Μέλλιου

Έτα Σιτινά

Ζωή Σπυρομίλιου

Μαρία Χωραφά

Σκοπός της Αστικής Εταιρείας είναι η ηθική και υλική υποστήριξη των δραστηριοτήτων και συμφερόντων της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών. Η Αστική Εταιρεία ασχολείται:

  • με δραστηριότητες προαγωγής και ανάπτυξης του έργου της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών
  • με τη μελέτη μελλοντικών στόχων οικονομικού οφέλους
  • με οποιαδήποτε πράξη αποφέρει πόρους στην Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών
  • με την εμπορική προώθηση των προϊόντων που παράγουν οι εξυπηρετούμενοι της Εταιρείας στα παραγωγικά εργαστήρια του Κέντρου Πόρτα Ανοιχτή
  • με την λειτουργία πρατηρίων πώλησης.