Σχέσεις με Ελληνικές Συγγενείς οργανώσεις

Η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών πιστεύει ότι η στενή συνεργασία των οργανώσεων που έχουν συναφείς σκοπούς είναι ωφέλιμη για όλους και προσπαθεί να διατηρεί πάντα ζωντανές και αρμονικές τις σχέσεις αυτές.

Η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών είναι μέλος του Μαζί για το Παιδί μίας Ενωσης 10 Κοινωφελών Φορέων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που ξεκίνησαν την συνεργασία τους το 1996.

Σκοποί του Μαζί για το παιδί είναι:

  • Παροχή υλικής, πνευματικής και ηθικής φροντίδας σε βρέφη, παιδιά, εφήβους και νέους που αναξιοπαθούν, είτε λόγω κάποιας χρόνιας, ανίατης ή σοβαρής για τη ζωή τους – σωματικής ή ψυχικής – ασθένειας, είτε λόγω θανάτου κάποιου προσφιλούς τους προσώπου
  • Ψυχοκοινωνική στήριξη οικογενειών
  • Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου για το παιδί που βρίσκεται σε ανάγκη
  • Διάδοση των αρχών και των μεθόδων του εθελοντισμού στην αντιμετώπιση των ιδιαίτερων αναγκών του παιδιού
  • Συνεργασία με αντίστοιχες διεθνείς οργανώσεις
  • Προαγωγή της επιστημονικής έρευνας
  • Εξεύρεση πόρων μέσω πολιτιστικών, επιστημονικών ή αθλητικών εκδηλώσεων

Διατηρούνται πάντα στενές σχέσεις με την οργάνωση VSA Hellas που αναπτύσσει όλο και μεγαλύτερη δραστηριότητα στον καλλιτεχνικό τομέα.

Παλαιές και πολύτιμες φιλίες μας συνδέουν πάντοτε με την ΕΛΕΠΑΠ και το ΙΚΕ. Οι δύο αυτές συγγενείς οργανώσεις συμμετείχαν ενεργά στην εκπόνηση της έρευνας «Η επιρροή της αναπηρίας του παιδιού στη σχέση των γονέων».

Μεταξύ άλλων, μας συνδέει πάντα σχέση αμοιβαίας εκτίμησης με το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού (ΣΕΟ), τον Όμιλο Εθελοντών, το Μουσείο Ελληνικής Παιδικής Τέχνης και τον Συνήγορο του Πολίτη για τα δικαιώματα του παιδιού.

Μετά από τόσα χρόνια εμπειρίας ως Ειδικώς αναγνωρισμένο Φιλανθρωπικό Σωματείο στον τομέα της Πρόνοιας, προσφέρουμε ευχαρίστως την πείρα και τις γνώσεις μας σε νέες οργανώσεις που έχουν συναφείς σκοπούς.

Η Εταιρεία είναι μέλος της Επιτροπής Μελέτης Προστατευμένων Παραγωγικών Εργαστηρίων, μια ομάδα από έξι σωματεία, που ασχολείται με την διατύπωση ενός νομικού πλαισίου που θα καλύπτει τις ανάγκες των ατόμων με βαριές νοητικές και κινητικές αναπηρίες.