Διεθνείς Σχέσεις

Η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών αναζήτησε την πείρα και την βοήθεια σοβαρών οργανώσεων του εξωτερικού, που έχουν τους ίδιους σκοπούς, και στάθηκε πολύ τυχερή σ' αυτή της την προσπάθεια. Συνάντησε γενναιόδωρη συμπαράσταση, όχι μόνο από οργανώσεις στην Ευρώπη και στην Αμερική, αλλά και από τη Διεθνή Εταιρεία Εγκεφαλικής Παράλυσης (ICPS).

ICPS (Παγκόσμια Οργάνωση Εγκεφαλικής Παράλυσης)

Η ICPS έχει επεκτείνει πολύ τις δραστηριότητες της τα τελευταία χρόνια και στηρίζει κυρίως τις οργανώσεις εκείνες που φροντίζουν παιδιά με αναπηρίες σε δύσκολες και επικίνδυνες συνθήκες.

Η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών είναι Οργανωτικό Μέλος της ICPS από το 1975 και έχει συνεργαστεί στην οργάνωση σειράς διεθνών συνεδρίων και σεμιναρίων τόσο στην Ελλάδα όσο και σε άλλες χώρες στα χρόνια που πέρασαν. Τρία μέλη της Εταιρείας εξελέγησαν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ICPS.

Ως νομικός, η Δώρα Βουρλούμη καθοδήγησε τα πρώτα βήματα της Παγκόσμιας Οργάνωσης, ενώ η Δάφνη Οικονόμου ήταν Πρόεδρος της ICPS από το 1996 έως το 2002 και διατηρεί πάντα στενή επαφή ως σύμβουλος και ομιλήτρια στα διεθνή συνέδρια που οργανώνει η ICPS. Το 2006, στέλεχος της Ε.Π.Σ., η Ελένη Ροδίτη, εξελέγη μέλος του Δ.Σ. της ICPS.

CP-ISRA (Παγκόσμια Οργάνωση Αθλήσεως και Ψυχαγωγίας Ατόμων με Εγκεφαλική Παράλυση)

Η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών είναι Οργανωτικό Μέλος για την Ελλάδα της CP-ISRA. Με την ίδρυση της Εθνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας η ευθύνη για τον συντονισμό των θεμάτων που αφορούν στην άθληση ατόμων με εγκεφαλική παράλυση στην Ελλάδα ανατίθεται στην Ομοσπονδία και στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

Το Αθλητικό Σωματείο της Εταιρείας ΔΡΟΜΕΑΣ είναι επίσης μέλος της Ομοσπονδίας. με δύο από τα μέλη του στο Διοικητικό Συμβούλιο και στην Επιτροπή Εκλεκτόρων της Ομοσπονδίας.

Η Υπεύθυνη Φυσικοθεραπείας της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών έχει αναγνωριστεί από το CPISRA ως διεθνής classifier/κριτής για την αξιολόγηση αθλητών με εγκεφαλική παράλυση.

Η γυμνάστρια της Εταιρείας και ένας από τους φυσιοθεραπευτές της έχουν επίσης εκπαιδευτεί ως κριτές Boccia.

Συμβούλιο της Ευρώπης

Το 1979, μέλος της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών ορίστηκε ως εκπρόσωπος της Ελλάδας σε Ομάδα Μελέτης για τον Εθελοντισμό, στο Συμβούλιο της Ευρώπης.

Ευρωπαϊκή Ένωση

Η υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, τόσο μέσω προκηρύξεων στην Ελλάδα όσο και κατ’ ευθείαν από την Commission, ανοίγει ενδιαφέρουσες προοπτικές, κυρίως σε ό,τι αφορά τις διακρατικές συνεργασίες. Με την κατάθεση νέων προτάσεων και την αναμονή νέων προκηρύξεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ελπίζουμε στην υλοποίηση σημαντικών πρωτοβουλιών.

Για την υλοποίηση σειράς Ευρωπαϊκών προγραμμάτων από το 1991, η Εταιρεία έχει συνεργαστεί με πληθώρα διακρατικών συγγενών οργανώσεων και άλλων φορέων.

Άλλοι Δεσμοί

Η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών συνεχώς αναπτύσσει νέους δεσμούς με σημαντικές επιστημονικές και φιλανθρωπικές οργανώσεις του εξωτερικού. Συνδέεται με οργανώσεις σε όλο τον κόσμο και είναι συχνά ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στις οργανώσεις αυτές και συγγενικές τους στην Ελλάδα.

Πολλές οργανώσεις αποζητούν τη συνεργασία μας και ανταποκρίνονται σε κάθε κάλεσμά μας. Παράδειγμα οι ξένες οργανώσεις που αποτελούν τις διακρατικές ομάδες των Ευρωπαϊκών μας προγραμμάτων και η πρόθυμη συμμετοχή τόσων ξένων επιστημόνων στα συμπόσια και σεμινάρια που οργανώνει η Εταιρεία.