Πόροι

Το 1972 η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών ξεκίνησε με τις συνδρομές εκατό ιδρυτικών μελών και με μία δωρεά 5.000 δραχμών από την κα Ειρήνη Καλλιγά. Διερωτάται λοιπόν κανείς πως κάλυψε όλες τις δαπάνες σχεδόν μιας σαραντακονταετίας.

Με κρατική επιχορήγηση;
Ως Ειδικώς Αναγνωρισμένο Φιλανθρωπικό Σωματείο η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών λαμβάνει μία τακτική επιχορήγηση από την Περιφέρεια Αττικής, η οποία όμως καλύπτει μόνο ένα μικρό μέρος των ετήσιων δαπανών.

Με επιβάρυνση των περιθαλπομένων;
Η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών προσφέρει όλες τις υπηρεσίες της δωρεάν, λαμβάνοντας μονάχα τα νοσήλεια που δικαιούται από τα ασφαλιστικά ταμεία.
 
Δωρεές και εκδηλώσεις
Η ανάπτυξη της Εταιρείας οφείλεται κυρίως στην εμπιστοσύνη και τη γενναιοδωρία της κοινωνίας και στην ευσυνειδησία των στελεχών και μελών της, αλλά και στην εξαιρετικά προσεκτική διαχείριση των πόρων της.

Εξαρτάται διαρκώς από μικρές και μεγάλες δωρεές και από τα έσοδα που αποφέρουν τα χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά ευχετήρια και δώρα που διαθέτει, η Πασχαλινή Εορταγορά και άλλες πολιτιστικές και κοινωνικές εκδηλώσεις που οργανώνουν οι ομάδες των εθελοντών και βοηθούν την Εταιρεία να συνεχίσει και να αναπτύξει το έργο της.
 
Χωρίς την στήριξη και την έμπρακτη εμπιστοσύνη ιδρυμάτων, οργανισμών και ιδιωτών όλα αυτά τα χρόνια, η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών θα αδυνατούσε να διατηρήσει την ανεξαρτησία και αυτονομία της και την σταθερότητα και ανάπτυξη του έργου της.
 
Σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, η σταθερή υποστήριξη της κοινωνίας είναι πιο απαραίτητη παρά ποτέ.