Ανθρώπινο δυναμικό - Επιμόρφωση στελεχών

Η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών διαπίστωσε αμέσως ότι χωρίς ειδικευμένα, έμπειρα και αφοσιωμένα στελέχη η αποκατάσταση των αναπήρων δε γίνεται σωστά. Γι΄ αυτό στα 44 χρόνια από την ίδρυσή της, επωμίσθηκε όλες τις ευθύνες και τα οικονομικά βάρη ενός σημαντικού αριθμού υποτροφιών και προσέφερε πολυάριθμες ευκαιρίες για την επιμόρφωση στελεχών.

Η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών έχει οργανώσει 33 διεθνή συνέδρια και εκπαιδεύσεις στην Αθήνα με προσκεκλημένους εξέχοντες επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων. Αυτές οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες έχουν προσφέρει στην χώρα μας έναν πολύτιμο αριθμό εξειδικευμένων στελεχών.

Ο αριθμός υποτροφιών και μετεκπαιδεύσεων αυξήθηκε δραματικά στην Εταιρεία κατά την περίοδο 1984-2000, όπως την ίδια εποχή αυξήθηκε και ο αριθμός συμμετοχών στελεχών της Εταιρείας σε συνέδρια, σεμινάρια και εκπαιδεύσεις που οργανώνονταν από άλλους φορείς. Αυτήν ακριβώς την περίοδο, η Εταιρεία ανέπτυξε σημαντικότατη τεχνογνωσία, υποστηρίζοντας σταθερά την επιστημονική καλλιέργεια των στελεχών της. Η μεγάλη πλειοψηφία των στελεχών αυτών παρέμειναν στην Εταιρεία, δημιουργώντας έναν πυρήνα γνώσης και επιστημονικής αριστείας.

Την περίοδο 2000-2015 αυξάνεται κατακόρυφα η συχνότητα επιμόρφωσης μέσα στην ίδια την Εταιρεία, η οποία πια έχει αποκτήσει την πραγματογνωμοσύνη και την τεχνογνωσία να επιμορφώνει όχι μόνο τα στελέχη της, αλλά και τα στελέχη άλλων συγγενών φορέων, στελέχη Ειδικής αγωγής, εθελοντές και όσους θέλουν να απασχοληθούν σε υπηρεσίες προς τα άτομα με εγκεφαλική παράλυση.

Το προσωπικό της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών φτάνει σήμερα τα 110 άτομα. Η πλειοψηφία του προσωπικού είναι επιστημονικά και βοηθητικά στελέχη που εξυπηρετούν τα ίδια τα παιδιά. Η Εταιρεία διατηρεί έναν μικρό μόνο αριθμό διοικητικών στελεχών. Αυτό σημαίνει ότι η Εταιρεία αξιοποιεί στο έπακρο τις κρατικές και ιδιωτικές συνεισφορές που λαμβάνει, μετατρέποντάς τις κατά κύριο λόγο σε υπηρεσίες και ελαχιστοποιώντας το διοικητικό κόστος.