Αποστολή

Από την ίδρυσή της, το 1972, η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών χάραξε μια μακριά και έντιμη πορεία στην εξυπηρέτηση του ανθρώπου που πάσχει από εγκεφαλική παράλυση στην Ελλάδα.

Η αποστολή μας είναι να προσφέρουμε ίσες ευκαιρίες στους ανθρώπους με εγκεφαλική παράλυση, ώστε να αναπτύξουν, όσο γίνεται, τις εμπειρίες και τις φυσικές τους ικανότητες και, με κατάλληλη υποστήριξη, να κατακτήσουν τη θέση που τους αρμόζει στην κοινωνία.

Η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών πιστεύει στον άνθρωπο με αναπηρία και τον θεωρεί σύμμαχο και φίλο σε κάθε προσπάθεια για ένα φωτεινότερο μέλλον. Στηρίζεται και στην αξία και στις γνώσεις των γονέων και των στελεχών της και αντλεί δύναμη από την αγάπη και εμπιστοσύνη της κοινωνίας. Πρόκειται για μία συνεργασία που βασίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό.

Διατηρώντας ανέπαφες τις αξίες μας και τιμώντας τις υποχρεώσεις μας, η Εταιρεία σκοπεύει να αντιμετωπίσει κάθε καινούρια πρόκληση με υπευθυνότητα, σθένος, σύνεση και φροντίδα, ώστε να εξασφαλίσει το υψηλότερο δυνατόν επίπεδο παροχής υπηρεσιών. Παρακολουθεί με άγρυπνο μάτι τομείς της κοινωνίας όπου υπάρχει ανάγκη και πιέζει για αρτιότερες ρυθμίσεις σε κυβερνητικό επίπεδο.