Εκπαίδευση Βοηθών για φροντίδα κατ’οίκον ατόμων με κινητική αναπηρία

Το ΚΕΚ της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών υλοποίησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης με τίτλο: «Εκπαίδευση βοηθών για φροντίδα κατ’ οίκον ατόμων με κινητική αναπηρία» στα πλαίσια του Έργου «Κατάρτιση ανέργων σε Πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (περιόδου 2006-2008) του Ε.Π. «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση» του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

Περισσότερα...

Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών πιστοποιήθηκε από το ΕΚΕΠΙΣ το 2006 ως περιφερειακό ΚΕΚ, με ειδικό κωδικό 8461/05.

Περισσότερα...