Πράξη «Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ-ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ» (ΜΙS 5002420)

 

Η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών-Πόρτα Ανοιχτή είναι φορέας υλοποίησης της Πράξης «Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ-ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ» (ΜΙS 5002420), που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020» της Περιφέρειας Αττικής, Αξονας Προτεραιότητας 09 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και των διακρίσεων–Διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής», με την συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ).

 logos

Η Πράξη αναφέρεται στη χρηματοδότηση του Κέντρου Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ - ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ για παροχή υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας και παραμονής σε 50 άτομα με εγκεφαλική παράλυση, ηλικίας 18 ετών και άνω.

Οι ενέργειες που θα υλοποιηθούν είναι οι ακόλουθες:

Α. Παρεχόμενες υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας και παραμονής προς τους ωφελούμενους που θα περιλαμβάνουν, μεταξύ των άλλων, τα ακόλουθα:

* Τη μεταφορά τους προς και από το ΚΔΗΦ με λεωφορεία του φορέα

*  Τη διαμονή και τη διατροφή τους (πρόχειρο γεύμα)

*  Το πρόγραμμα πράξεων ειδικής αγωγής, ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε ωφελούμενου, βάσει του εξατομικευμένου προγράμματος του

*  Τη δημιουργική απασχόληση τους και δραστηριότητες κοινωνικοποίησης τους, στο πλαίσιο συμμετοχής των ωφελούμενων σε προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης εργαστηρίων, όπως catering, ειδών δώρου, κ.λπ.

*  Την παροχή ατομικής ή/και ομαδικής άσκησης

*  Την εκπαίδευση τους στην αυτοεξυπηρέτηση και την εκμάθηση δραστηριοτήτων καθημερινής ζωής

*  Τη συμμετοχή τους σε προγράμματα ψυχαγωγίας, πολιτισμού και άθλησης

Οι υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας και παραμονής θα παρέχονται σε εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα έως Παρασκευή) από τις 07.30 έως τις 15.30 (συμπεριλαμβανομένης και της μεταφοράς των ωφελουμένων προς και από το ΚΔΗΦ), για διάστημα από 1/6/2017 έως τις 30/6/2023.

Το σύνολο των προαναφερόμενων υπηρεσιών έχουν ως στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ωφελούμενων, τη δημιουργική απασχόληση και ενίσχυση της κοινωνικοποίησής τους και της κοινωνικής τους ένταξης.

Β. Δράσεις δικτύωσης και συνεργασίας με κοινωνικούς φορείς / φορείς παροχής κοινωνικών υπηρεσιών, τα υπό ίδρυση Κέντρα Κοινότητας, άλλες δομές παροχής παρεμφερών υπηρεσιών και την τοπική κοινότητα γενικότερα (π.χ. δήμους, αθλητικούς, πολιτιστικούς ή άλλου είδους συλλόγους, εκπαιδευτική κοινότητα), με στόχο τη διασύνδεση των δομών με την τοπική κοινότητα, την ένταξη των ωφελουμένων σε αυτήν και συνεπώς την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής σε τοπικό επίπεδο.

 poster 1 ΕΥΣΕΚΤ page-0001

 


Πρόσκληση προς άτομα με εγκεφαλική παράλυση, ηλικίας 18 ετών και άνω να υποβάλλουν αίτηση, υπεύθυνη δήλωση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την συμμετοχή τους στην Πράξη «Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ-ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ» (ΜΙS 5002420)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή ωφελουμένων

 

Αίτηση

Υπεύθυνη Δήλωση

Απαραίτητα δικαιολογητικά αίτησης

Κριτήρια επιλογής και μοριοδότησης για την επιλογή

Αιτήσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές από 28 Απριλίου έως 19 Μαϊου 2017, από ώρα 09.00 π.μ. έως 14.30 μ.μ. 


Η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή ανακοινώνει τον Πίνακα Κατάταξης Ωφελουμένων και Επιλαχόντων στην Πράξη «Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ-ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ» (ΜΙS 5002420).

Δείτε pdf


Η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή ανακοινώνει τον επικαιροποιημένο Πίνακα Κατάταξης Ωφελουμένων και Επιλαχόντων στην Πράξη «Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ-ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ» (ΜΙS 5002420).

Δείτε pdf 


1/9/2017

Η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή ανακοινώνει τον αναθεωρημένο Πίνακα Μοριοδότησης Συμμετεχόντων στην Πράξη «Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ-ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ» (ΜΙS 5002420

Δείτε pdf 


Πρόσκληση στην ανοιχτή διαδικασία κλήρωσης θέσεων ισοψηφισάντων συμμετεχόντων στην Πράξη «Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ-ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ» (ΜΙS 5002420).

Δείτε pdf 


5/9/2017

Η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή ανακοινώνει τον Τελικό Πίνακα Κατάταξης Ωφελουμένων και Επιλαχόντων στην Πράξη «Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ-ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ» (ΜΙS 5002420).

Δείτε pdf


Έκθεση Πεπραγμένων Πράξης «Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ-ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ» (ΜΙS 5002420) για το 2017 

Δείτε pdf

 


31/5/2018

Η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή ανακοινώνει τον Επικαιροποιημένο Πίνακα Κατάταξης Ωφελουμένων και Επιλαχόντων στην Πράξη «Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ-ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ» (ΜΙS 5002420).

Δείτε pdf

 


 27/9/2018

Untitled-1a

 


 

11/10/2018

43665198 965414396980559 2336283650053636096 n

 


 19/10/2018

Ολοκληρώνουμε την υλοποίηση των 15 πρώτων μηνών της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ-ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ – ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ » (MIS 5002420), με τη συγχρηματοδότηση του ΠΕΠ Αττικής, ΕΣΠΑ 2014-2020. 

Οι 50 ωφελούμενοι της Πράξης θέλουμε να σας ευχαριστούμε για την υποστήριξη και να μοιραστούμε μαζί σας τις καθημερινές μας δραστηριότητες.
 
Δείτε το video
 

 
2/11/2018
 
Το Κέντρο Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή διοργανώνει στις 27 Νοεμβρίου 2018 Βιωματικό Σεμινάριο με τίτλο "Η δύναμη του συμβόλου. Μια μέρα σύνδεσης και αυτοφροντίδας με τη μέδοθο του sandplay", με εισηγήτρια την κυρία Mary Raftopoulos, Ψυχολόγο, Παιγνιοθεραπεύτρια, Certified Jungian Sandplay Therapist, Teacher, Supervisor.
 
Το Βιωματικό Σεμινάριο πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης "Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσια Φροντίδας Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή" (MIS 5002420).
 
Για περισσότερες πληροφορίες συνδεθείτε εδώ.
 
Για αίτηση συμμετοχής συνδεθείτε εδώ.  Λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων θα γίνει δεκτή μόνο μία αίτηση ανά φορέα. θα τηρηθεί απόλυτη σειρά προτεραιότητας.
 
aaaaaaaaaaa
 
Μπορείτε να συνδεθείτε στο Facebook της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών για φωτογραφικό υλικό από το Βιωματικό Σεμινάριο. Δείτε τον Απολογισμό του Βιωματικού Σεμιναρίου.

5/12/2018

Η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή ανακοινώνει τον Επικαιροποιημένο Πίνακα Κατάταξης Ωφελουμένων και Επιλαχόντων στην Πράξη «Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ-ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ» (ΜΙS 5002420).

Δείτε pdf


1/3/2019
 
Έκθεση Πεπραγμένων Πράξης «Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ-ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ» (ΜΙS 5002420) για το 2018
 
Δείτε pdf

1/3/2019
 
Ενημέρωση για έναρξη Κύκλου Εκπαιδεύσεων για γονείς και φροντιστές ατόμων με εγκεφαλική παράλυση, με πρώτο θέμα "Συμβουλές για την πρόληψη και αποκατάσταση μυοσκελετικών προβλημάτων που προκύπτουν από τις δραστηριότητες καθημερινής ζωής" την Παρασκευή 8 Μαρτίου 2019.
 
Δείτε την ενημέρωση
Δείτε το πρόγραμμα

 
6/3/2019
 
Με την ολοκλήρωση των πρώτων 18 μηνών υλοποίησης της Πράξης συντάχθηκε η Ενδιάμεση Εκθεση Υλοποίησης της Πράξης, την οποία μπορείτε να δείτε εδώ
  

24/5/2019
 
Σε συνέχεια του Κύκλου Εκπαιδεύσεων για γονείς και φροντιστές ατόμων με εγκεφαλική παράλυση, διοργανώνουμε τη δεύτερη εκπαίδευση με θέμα "Διαχείριση διαταραχών σίτισης και κατάποσης σε άτομα με εγκεφαλικλη παράλυση" την Παρασκευή 7 Ιουνίου 2019.
 
Δείτε την ενημέρωση
Δείτε το πρόγραμμα
 
 

1/10/2019
 
Δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης Εργαστηρίου Κηπουρικής
 
71167264 1208404416014888 3595037533995532288 o
 
 
 
 73282010 1248175512037778 6424816246369288192 n
 
To Εργαστήριο Κηπουρικής στην πρόσφατη διαδραστική επίσκεψη στους Μύλους Λούλη στις 11 Νοεμβρίου 2019. 
 
74897638 1248208452034484 4800330113168179200 o
 
 
 

31/1/2020
 
Το Εργαστήριο Ειδών Δώρου, Κοσμημάτων & Αξεσουάρ και το Εργαστήριο Γραφικών τεχνών και Η/Υ  έκοψαν τις Πρωτοχρονιάτικες βασιλόπιτες τους.
 
83942119 1318349905020338 2132938251625824256 o
 
83649736 1317566135098715 7362441348349165568 o

2/3/2020

Έκθεση Πεπραγμένων Πράξης «Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ-ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ» (ΜΙS 5002420) για το 2019

Δείτε pdf


9/6/2020

Η επαναλειτουργία των προγραμμάτων και υπηρεσιών του Κέντρου Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή ξεκίνησε στις 9 Ιουνίου 2020.

 

Σε συνέχεια της από 22/5/2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Δ.11/Φ.29/Γ.Π.οικ19881/691 «Επαναλειτουργία δομών ανοικτής φροντίδας, Κέντρων Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ) και Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Νέων με Αναπηρία (ΚΔΑΠμεΑ)»), και υπό την καθοδήγηση του Επιστημονικού Διευθυντή και της Ιατρικής Ομάδας, πραγματοποιήθηκαν:

 

α) η προετοιμασία της επανεκκίνησης των προγραμμάτων και υπηρεσιών, με τη διασφάλιση όλων των απαραίτητων μέτρων υγιεινής και προστασίας, βάσει των οδηγιών που έχουν δοθεί από τον ΕΟΔΥ, η δημιουργία πρωτοκόλλου διεργασιών, οδηγιών εργασίας και προληπτικών μέτρων, το οποίο θα διέπει την λειτουργία του ΚΔΗΦ και η εκπαίδευση όλου του προσωπικού.

 

β) οι απαραίτητες προσαρμογές του κτιρίου και των χώρων εκπαίδευσης, με τη διασφάλιση όλων των απαραίτητων μέτρων υγιεινής και προστασίας, και η προμήθεια υγειονομικού υλικού.

 

Στις 2/6/2020, όλοι οι εργαζόμενοι της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή υπεβλήθησαν σε τεστ COVID-19 από κινητό κλιμάκιο του ΕΟΔΥ.

 

Παράλληλα, η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή συνεχίζει την τηλεφωνική υποστήριξη από κοινωνικό λειτουργό και ψυχολόγο και την ηλεκτρονική αποστολή υλικού δημιουργικής απασχόλησης μέσω του προγράμματος «Μένουμε σπίτι και περνάμε καλά», σε όσους εξυπηρετούμενους δεν θα επανέλθουν στο ΚΔΗΦ για λόγους κυρίως υγείας δικής τους ή/και κάποιου μέλους της οικογένειας τους.

 


  33333333333333333333

 

1111111111111

 

44444444444444444

 

22222222222222222222

 

55555555555555555