Πράξη «Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ-ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ» (ΜΙS 5002420)

 

Η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών-Πόρτα Ανοιχτή είναι φορέας υλοποίησης της Πράξης «Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ-ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ» (ΜΙS 5002420), που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020» της Περιφέρειας Αττικής, Αξονας Προτεραιότητας 09 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και των διακρίσεων–Διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής», με την συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ).

 logos

Η Πράξη αναφέρεται στη χρηματοδότηση του Κέντρου Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ - ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ για παροχή υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας και παραμονής σε 50 άτομα με εγκεφαλική παράλυση, ηλικίας 18 ετών και άνω.

Οι ενέργειες που θα υλοποιηθούν είναι οι ακόλουθες:

Α. Παρεχόμενες υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας και παραμονής προς τους ωφελούμενους που θα περιλαμβάνουν, μεταξύ των άλλων, τα ακόλουθα:

* Τη μεταφορά τους προς και από το ΚΔΗΦ με λεωφορεία του φορέα

*  Τη διαμονή και τη διατροφή τους (πρόχειρο γεύμα)

*  Το πρόγραμμα πράξεων ειδικής αγωγής, ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε ωφελούμενου, βάσει του εξατομικευμένου προγράμματος του

*  Τη δημιουργική απασχόληση τους και δραστηριότητες κοινωνικοποίησης τους, στο πλαίσιο συμμετοχής των ωφελούμενων σε προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης εργαστηρίων, όπως catering, ειδών δώρου, κ.λπ.

*  Την παροχή ατομικής ή/και ομαδικής άσκησης

*  Την εκπαίδευση τους στην αυτοεξυπηρέτηση και την εκμάθηση δραστηριοτήτων καθημερινής ζωής

*  Τη συμμετοχή τους σε προγράμματα ψυχαγωγίας, πολιτισμού και άθλησης

Οι υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας και παραμονής θα παρέχονται σε εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα έως Παρασκευή) από τις 07.30 έως τις 15.30 (συμπεριλαμβανομένης και της μεταφοράς των ωφελουμένων προς και από το ΚΔΗΦ), για διάστημα από 1/6/2017 έως τις 31/5/2020.

Το σύνολο των προαναφερόμενων υπηρεσιών έχουν ως στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ωφελούμενων, τη δημιουργική απασχόληση και ενίσχυση της κοινωνικοποίησής τους και της κοινωνικής τους ένταξης.

Β. Δράσεις δικτύωσης και συνεργασίας με κοινωνικούς φορείς / φορείς παροχής κοινωνικών υπηρεσιών, τα υπό ίδρυση Κέντρα Κοινότητας, άλλες δομές παροχής παρεμφερών υπηρεσιών και την τοπική κοινότητα γενικότερα (π.χ. δήμους, αθλητικούς, πολιτιστικούς ή άλλου είδους συλλόγους, εκπαιδευτική κοινότητα), με στόχο τη διασύνδεση των δομών με την τοπική κοινότητα, την ένταξη των ωφελουμένων σε αυτήν και συνεπώς την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής σε τοπικό επίπεδο.

 

poster ΕΥΣΕΚΤ

 

 


Πρόσκληση προς άτομα με εγκεφαλική παράλυση, ηλικίας 18 ετών και άνω να υποβάλλουν αίτηση, υπεύθυνη δήλωση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την συμμετοχή τους στην Πράξη «Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ-ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ» (ΜΙS 5002420)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή ωφελουμένων

 

Αίτηση

Υπεύθυνη Δήλωση

Απαραίτητα δικαιολογητικά αίτησης

Κριτήρια επιλογής και μοριοδότησης για την επιλογή

Αιτήσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές από 28 Απριλίου έως 19 Μαϊου 2017, από ώρα 09.00 π.μ. έως 14.30 μ.μ. 


Η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή ανακοινώνει τον Πίνακα Κατάταξης Ωφελουμένων και Επιλαχόντων στην Πράξη «Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ-ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ» (ΜΙS 5002420).

Δείτε pdf


Η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή ανακοινώνει τον επικαιροποιημένο Πίνακα Κατάταξης Ωφελουμένων και Επιλαχόντων στην Πράξη «Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ-ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ» (ΜΙS 5002420).

Δείτε pdf 


1/9/2017

Η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή ανακοινώνει τον αναθεωρημένο Πίνακα Μοριοδότησης Συμμετεχόντων στην Πράξη «Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ-ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ» (ΜΙS 5002420

Δείτε pdf 


Πρόσκληση στην ανοιχτή διαδικασία κλήρωσης θέσεων ισοψηφισάντων συμμετεχόντων στην Πράξη «Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ-ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ» (ΜΙS 5002420).

Δείτε pdf 


5/9/2017

Η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή ανακοινώνει τον Τελικό Πίνακα Κατάταξης Ωφελουμένων και Επιλαχόντων στην Πράξη «Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ-ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ» (ΜΙS 5002420).

Δείτε pdf


Έκθεση Πεπραγμένων Πράξης «Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ-ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ» (ΜΙS 5002420) για το 2017

Δείτε pdf

 


31/5/2018

Η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή ανακοινώνει τον Επικαιροποιημένο Πίνακα Κατάταξης Ωφελουμένων και Επιλαχόντων στην Πράξη «Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ-ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ» (ΜΙS 5002420).

Δείτε pdf

 

 


 27/9/2018

Untitled-1a

 


 

11/10/2018

43665198 965414396980559 2336283650053636096 n

 


 19/10/2018

Ολοκληρώνουμε την υλοποίηση των 15 πρώτων μηνών της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ-ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ – ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ » (MIS 5002420), με τη συγχρηματοδότηση του ΠΕΠ Αττικής, ΕΣΠΑ 2014-2020. 

Οι 50 ωφελούμενοι της Πράξης θέλουμε να σας ευχαριστούμε για την υποστήριξη και να μοιραστούμε μαζί σας τις καθημερινές μας δραστηριότητες.
 
Δείτε το video
 

 
2/11/2018
 
Το Κέντρο Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή διοργανώνει στις 27 Νοεμβρίου 2018 Βιωματικό Σεμινάριο με τίτλο "Η δύναμη του συμβόλου. Μια μέρα σύνδεσης και αυτοφροντίδας με τη μέδοθο του sandplay", με εισηγήτρια την κυρία Mary Raftopoulos, Ψυχολόγο, Παιγνιοθεραπεύτρια, Certified Jungian Sandplay Therapist, Teacher, Supervisor.
 
Το Βιωματικό Σεμινάριο πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης "Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσια Φροντίδας Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή" (MIS 5002420).
 
Για περισσότερες πληροφορίες συνδεθείτε εδώ.
 
Για αίτηση συμμετοχής συνδεθείτε εδώ.  Λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων θα γίνει δεκτή μόνο μία αίτηση ανά φορέα. θα τηρηθεί απόλυτη σειρά προτεραιότητας.
 
aaaaaaaaaaa
 
Μπορείτε να συνδεθείτε στο Facebook της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών για φωτογραφικό υλικό από το Βιωματικό Σεμινάριο. 

5/12/2018

Η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή ανακοινώνει τον Επικαιροποιημένο Πίνακα Κατάταξης Ωφελουμένων και Επιλαχόντων στην Πράξη «Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ-ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ» (ΜΙS 5002420).

Δείτε pdf