Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Από το 1991 η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών υλοποίησε και υλοποιεί σειρά προγραμμάτων με μερική χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (European Commission) και των Υπουργείων: Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και Πολιτισμού, μέσω των διάφορων δομών της (Εταιρεία, ΚΕΚ, Εξειδικευμένο Κέντρο).