Το επιστημονικό έργο της Εταιρείας Σπαστικών από το 1973 έως το 2016

Δείτε το επιστημονικό έργο της Εταιρείας

Διαφώτιση και πρόληψη

Πριν από πενήντα χρόνια ο όρος "σπαστικός" ήταν μία απειλητική και νεφελώδης έννοια, συσκοτισμένη από την άγνοια και το φόβο. Σήμερα, με τις επίμονες προσπάθειες της Εταιρείας, η θαμπή εικόνα άρχισε να γίνεται πιο διαυγής και όλο και περισσότεροι Ελληνες γνωρίζουν το αληθινό πρόσωπο του συνανθρώπου τους που πάσχει από εγκεφαλική παράλυση χωρίς φταίξιμο δικό του ούτε των γονέων του.

Η διαπίστωση αυτή είναι μία αμοιβή για την Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών που, από τα πρώτα της βήματα, δεν έπαψε τον αγώνα για την διαφώτιση του κοινού με σειρά εντύπων, δημοσιεύσεων και εκπομπών.

Η μεγάλη πανελλήνια εκστρατεία για την πρόληψη ξεκίνησε ως προσφορά της Εταιρείας στο Διεθνές Έτος Παιδιού το 1979 και συνεχίζεται έκτοτε.Για πρώτη φορά η κοινή γνώμη της Ελλάδας πληροφορήθηκε ότι μερικές από τις αναπηρίες που προέρχονται, στην προγεννητική κυρίως ηλικία, από εγκεφαλικές βλάβες, μπορούν να προληφθούν.Υπολογίζεται ότι με τα έντυπα και τις αφίσες, που μοιράστηκαν σε όλη των χώρα, τουλάχιστον 2.000.000 Έλληνες άκουσαν το συνταρακτικό μήνυμα ότι μπορεί και πρέπει να μειωθεί ο αριθμός των γεννήσεων με εγκεφαλική παράλυση που γεννιούνται κάθε χρόνο. Η Εταιρεία διοργάνωσε τρία διεθνή επιστημονικά σεμινάριαμε θέμα την πρόληψη το 1975, το 1979 και το 1986.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το Επιστημονικό Εργο της ΕΠΣ (1972-2017), τα Έντυπα και τις Ταινίες