Πρακτική και κλινική άσκηση σπουδαστών και φοιτητών

Η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών συνεργάζεται με το Τ.Ε.Ι. Αθήνας για την κλινική και πρακτική άσκηση σπουδαστών. Συγκεκριμένα:

  • δέχεται σπουδαστές του Τμήματος Εργοθεραπείας για κλινική άσκηση. Οι σπουδαστές συμμετέχουν στα προγράμματα που απευθύνονται σε ενήλικα άτομα με εγκεφαλική παράλυση.
  • δέχεται σπουδαστές του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας για πρακτική εργαστηριακή άσκηση και για πρακτική άσκηση στο επάγγελμα. Οι σπουδαστές συμμετέχουν στις περισσότερες από τις διεργασίες της Κοινωνικής Υπηρεσίας της Εταιρείας και συμμετέχουν ως παρατηρητές στις ομαδικές συνεδρίες.