Υλοποίηση β' κύκλου 7ης μετεκπαίδευσης ΒΟΒΑΤΗ περιόδου 2019-2020

Η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή, ακολουθώντας με απόλυτη υπευθυνότητα τις εντολές της πολιτείας για τον COVID-19, είχε υποχρεωτικά αναστείλει τη λειτουργία των προγραμμάτων της από τις 9 Μαρτίου 2020 έως τις 8 Ιουνίου 2020.

Ο β’ κύκλος της 7ης μετεκπαίδευσης ΒΟΒΑΤΗ που ήταν αρχικά προγραμματισμένος για Ιούνιο και Ιούλιο 2020, μετατέθηκε αναγκαστικά για το φθινόπωρο. Μετά από προσεκτική προετοιμασία όλων των διαδικασιών για την ορθή υλοποίηση του, οι ημερομηνίες διεξαγωγής του β’ κύκλου ορίζονται από 28 Σεπτεμβρίου έως 23 Οκτωβρίου 2020. 

Βασικό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Halliwick 2020

Το πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 (ΚΕ.Δι.Βι.Μ. 2) της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών /Πόρτα Ανοιχτή συνεχίζει τη συνεργασία με το Ελληνικό Σωματείο HalliwickTherapy, για την διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων που στοχεύουν στην αναβάθμιση των υπηρεσιών προς τα άτομα με αναπηρία στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, στις 21, 22, 23 και 24 Φεβρουαρίου 2020 θα συνδιοργανωθεί στους χώρους της Πόρτας Ανοιχτής (πισίνα και αίθουσες διδασκαλίας Κε.Δι.Βι.Μ.) Βασικό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Halliwick (Basic Foundation Halliwick Course). Το σεμινάριο τελεί υπό την αιγίδα του International Halliwick Association (IHA).

Για περισσότερες πληροφορίες για τη μέθοδο Halliwick και το σεμινάριο δείτε στο www.halliwick.org.gr

Βασικό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Halliwick 2019

Το πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 (ΚΕ.Δι.Βι.Μ. 2) της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών /Πόρτα Ανοιχτή συνεχίζει τη συνεργασία με το Ελληνικό Σωματείο HalliwickTherapy, για την διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων που στοχεύουν στην αναβάθμιση των υπηρεσιών προς τα άτομα με αναπηρία στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, στις 7, 8, 9 και 10 Ιουνίου 2019 θα συνδιοργανωθεί στους χώρους της Πόρτας Ανοιχτής (πισίνα και αίθουσες διδασκαλίας Κε.Δι.Βι.Μ.) Βασικό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Halliwick (Basic Foundation Halliwick Course). Το σεμινάριο τελεί υπό την αιγίδα του International Halliwick Association (IHA).

Για περισσότερες πληροφορίες για τη μέθοδο Halliwick και το σεμινάριο δείτε στο www.halliwick.org.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ADVANCED BABY NDT-BOBATH COURSE

Σας ανακοινώνουμε τη διοργάνωση ADVANCED BABY ΝDT-BOBATH COURSE από την Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή σε συνεργασία με την 3η Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου ΑΤΤΙΚΟΝ, υπό την αιγίδα της Ελληνικής Παιδονευρολογικής Εταιρείας.

 

48423013 1012413305614001 1805670934900637696 o

  

Η Μετεκπαίδευση απευθύνεται σε κατόχους αναγνωρισμένου πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ειδικότητας Φυσικοθεραπευτή, Εργοθεραπευτή και Λογοθεραπευτή, με επιτυχή ολοκλήρωση της βασικής μετεκπαίδευσης στη Νευροεξελικτική Αγωγή (ΝDT-BOBATH BASIC COURSE) και με αποδεδειγμένη διετή προϋπηρεσία με βρέφη και παιδιά με διαταραχές του κεντρικού νευρικού συστήματος και άλλες αναπτυξιακές διαταραχές.

Η Μετεκπαίδευση αφορά την αξιολόγηση και έγκαιρη θεραπευτική παρέμβαση βρεφών ηλικίας 0-24 μηνών που βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο για εκδήλωση αισθητικοκινητικών αποκλίσεων και διαταραχών. Πραγματοποιείται σύμφωνα με τις αρχές και προδιαγραφές του European Bobath Tutors΄ Association (EBTA), όπως αυτές έχουν καθορισθεί από τους εμπνευστές της συγκεκριμένης μετεκπαίδευσης Mary Quinton και Elizabeth Kong.

Η Μετεκπαίδευση περιλαμβάνει:

 θεωρητικές εισηγήσεις και διαδραστικά εργαστήρια από εξειδικευμένους πιστοποιημένους εκπαιδευτές

 επίδειξη θεραπευτικών τεχνικών και πρακτική άσκηση μεταξύ των σπουδαστών

 εφαρμογή των θεραπευτικών τεχνικών σε βρέφη με αισθητικοκινητικές δυσλειτουργίες και αναπτυξιακές αποκλίσεις, διαφόρων τύπων και ηλικιών

 επιδείξεις θεραπευτικών συνεδριών με βρέφη 0-12 μηνών

• διαλέξεις από διακεκριμένους Έλληνες ιατρούς και πανεπιστημιακούς καθηγητές διαφόρων ειδικοτήτων

Οι Εκπαιδευτές, Έλληνες και αλλοδαποί, είναι αναγνωρισμένοι εκπαιδευτές του European Bobath Tutors΄ Association (EBTA).

Το πιστοποιητικό συμμετοχής που χορηγείται φέρει τη σφραγίδα του ΕΒΤΑ και έχει παγκόσμια ισχύ.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αριθμός συμμετεχόντων: Μέγιστος αριθμός 24 άτομα

Τόπος διεξαγωγής: Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο ΑΤΤΙΚΟΝ (Ρίμινι 1, Χαϊδάρι)

Διάρκεια: Η μετεκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί σε 2 κύκλους, συνολικής διάρκειας 12 ημερών.

 ·       α! κύκλος: 8 ημέρες (18 - 25 Απριλίου 2019)

 ·       β! κύκλος: 4 ημέρες (2 - 5 Μαΐου 2019)

Συνολικό κόστος συμμετοχής: 1.550 € (καταβολή σε 2 δόσεις)

Αιτήσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές έως 10/4/2019. Με την αίτηση συμμετοχής κατατίθεται βιογραφικό σημείωμα, φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών, φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού ΝDT-BOBATH BASIC COURSE και αποδεικτικό κατάθεσης προκαταβολής (1.000 €).

Λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων θα τηρηθεί απόλυτη σειρά προτεραιότητας.

Δείτε την ανακοίνωση.

Κατεβάστε την αίτηση συμμετοχής.

ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΝΕΥΡΟΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (NDT BASIC BOBATH) 2019-2020

Σας γνωστοποιούμε την οργάνωση του 7ου κύκλου μετεκπαίδευσης στη Νευροεξελικτική Αγωγή (ΝDT BASIC BOBATH) από την Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή.

 

19665626 707353836119951 3629019196265987619 n

 

Η μετεκπαίδευση στη Νευροεξελικτική Αγωγή (ΝDT BASIC BOBATH) απευθύνεται σε κατόχους αναγνωρισμένου πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με αποδεδειγμένη διετή προϋπηρεσία, μετά τη λήψη του πτυχίου τους, σε ασθενείς με διαταραχές του κεντρικού νευρικού συστήματος και ειδικότητα Ιατρoύ, Φυσικοθεραπευτή, Εργοθεραπευτή, Λογοθεραπευτή.

 

Η μετεκπαίδευση αφορά αποκατάσταση και θεραπεία παιδιών με εγκεφαλική παράλυση και άλλες αισθητικοκινητικές διαταραχές. Πραγματοποιείται με τις προδιαγραφές του European Bobath Tutors΄ Association (EBTA), σύμφωνα με τις οποίες η μέθοδος της Νευροεξελικτικής αγωγής-Bobath, μέσα από την επίλυση προβλημάτων και την προοπτική εξέλιξης, προσεγγίζει διεπιστημονικά την αξιολόγηση, τη θεραπεία και τη διαχείριση κάθε ατόμου με περιορισμένη ικανότητα συμμετοχής στη καθημερινή ζωή, λόγω κινητικών, αισθητηριακών, αντιληπτικών και γνωστικών δυσλειτουργιών, εξαιτίας της βλάβης - δυσλειτουργίας του ΚΝΣ.

 

Η μετεκπαίδευση περιλαμβάνει:

 

    θεωρητικές εισηγήσεις από εξειδικευμένους πιστοποιημένους εκπαιδευτές

    πρακτική άσκηση μεταξύ των σπουδαστών

  εφαρμογή των θεραπευτικών τεχνικών σε παιδιά με εγκεφαλική παράλυση, αισθητικοκινητικές δυσλειτουργίες και αναπτυξιακές αποκλίσεις, διαφόρων τύπων και ηλικιών

    επιδείξεις θεραπευτικών συνεδριών με παιδιά

  διαλέξεις από Έλληνες ειδικούς ιατρούς-θεραπευτές όλων των ειδικοτήτων, πανεπιστημιακούς καθηγητές, δασκάλους, ψυχολόγο, κοινωνική λειτουργό

 

Οι εκπαιδευτές, Έλληνες και αλλοδαποί, είναι αναγνωρισμένοι και διδάσκουν κάτω από την αιγίδα του European Bobath Tutors΄ Association (EBTA).

 

Το πτυχίο που χορηγείται είναι πιστοποιημένο από τον European Bobath Tutors΄ Association (EBTA) και έχει παγκόσμια ισχύ.

 

Πληροφορίες

Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή

Ελένη Ροδίτη

Τηλ: 2109622290 (εσωτ. 303)

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Δείτε την ανακοίνωση

Κατεβάστε την αίτηση συμμετοχής

Βασικό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Halliwick 2018

Το πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 (ΚΕ.Δι.Βι.Μ. 2) της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών / Πόρτα Ανοιχτή συνεχίζει τη συνεργασία με το Ελληνικό Σωματείο HalliwickTherapy, για την διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων που στοχεύουν στην αναβάθμιση των υπηρεσιών προς τα άτομα με αναπηρία στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, στις 6, 7, 8 και 9 Δεκεμβρίου 2018 θα συνδιοργανωθεί στους χώρους της Πόρτας Ανοιχτής (πισίνα και αίθουσες διδασκαλίας ΚΕ.Δι.Βι.Μ.) Βασικό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Halliwick (Basic Foundation Halliwick Course). Το σεμινάριο τελεί υπό την αιγίδα του International Halliwick Association IHA.

Για αποστολή βιογραφικών και εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Για περισσότερες πληροφορίες για τη μέθοδο Halliwick δείτε στο www.halliwick.org.gr

Βασικό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Halliwick 2017

Το πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 (ΚΕ.Δι.Βι.Μ. 2) της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών / Πόρτα Ανοιχτή ξεκινάει συνεργασία με το Ελληνικό Σωματείο Halliwick Therapy, για την διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων που στοχεύουν στην αναβάθμιση των υπηρεσιών προς τα άτομα με αναπηρία στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, στις 3, 4, 5 και 6 Νοεμβρίου 2017 θα συνδιοργανωθεί στους χώρους της Πόρτας Ανοιχτής (πισίνα και αίθουσες διδασκαλίας ΚΕ.Δι.Βι.Μ.) Βασικό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Halliwick (αποκατάσταση και εκμάθηση κολύμβησης), με 25 συμμετέχοντες. Στο σεμινάριο θα παρευρεθεί και η πιστοποιημένη αγγλίδα senior lecturer Alisson Skiner.

Δείτε το πρόγραμμα του σεμιναρίου

Για περισσότερες πληροφορίες για τη μέθοδο Halliwick δείτε στο

http://www.halliwick.org.gr

ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΝΕΥΡΟΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΜΕΘΟΔΟΣ BOBATH

Περισσότερα...

Επιστημονικό Έργο της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών

Διαβάστε περισσότερα για Επιστημονικό Έργο της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών