Περίληψη Διακήρυξης Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού Εκποίησης Aκινήτου στην Αθήνα

Το Ειδικώς Αναγνωρισμένο ως Φιλανθρωπικό Σωματείο με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ / ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ» που εδρεύει στην Αργυρούπολη Αττικής επί της οδού Μαρίνου Γερουλάνου 117, προκηρύσσει Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό για την εκποίηση του κάτωθι ακινήτου του: Ενός Υπογείου Διαμερίσματος /οριζόντιας ιδιοκτησίας (πρώην αποθήκη), επιφανείας 52 τ.μ., σε πολυκατοικία επί της οδού ΒΟΥΡΝΑΖΟΥ 6-Αθήνα. Τιμή…

Ζητείται HR Υπεύθυνος Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού

Στο Πρότυπο Κέντρο Εκπαίδευσης & Αποκατάστασης «Πόρτα Ανοιχτή» στην Αργυρούπολη, η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή δραστηριοποιείται στην παροχή προγραμμάτων και υπηρεσιών σε παιδιά και ενήλικες με εγκεφαλική παράλυση (κινητική αναπηρία). Η Εταιρεία αναζητά έναν έμπειρο HR Υπεύθυνο Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού. Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι σε θέση να αναλάβει την ευθύνη ανάπτυξης και εφαρμογής…

Περίληψη Διακήρυξης Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού Εκποίησης ακινήτων στην Ανδρο

Το Ειδικώς Αναγνωρισμένο ως Φιλανθρωπικό Σωματείο με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ/ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ» που εδρεύει στην Αργυρούπολη  Αττικής  επί της οδού Μαρίνου Γερουλάνου 117, προκηρύσσει Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό για την εκποίηση των κάτωθι ακινήτων: Τα ακίνητα, κατά ποσοστό 66,67% ανήκουν στην Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή, και έχουν περιέλθει σ’ αυτήν εκ κληρονομιάς της αποβιωσάσης την…

Περίληψη Διακήρυξης Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού Εκποίησης ακινήτου επί της οδού Βουρνάζου 6 – Αθήνα

Το Ειδικώς Αναγνωρισμένο ως Φιλανθρωπικό Σωματείο με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ / ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ» που εδρεύει στην Αργυρούπολη Αττικής επί της οδού Μαρίνου Γερουλάνου 117, παρατείνει την προκήρυξη του Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την εκποίηση του κάτωθι ακινήτου του: Ενός Υπογείου Διαμερίσματος /οριζόντιας ιδιοκτησίας (πρώην αποθήκη), επιφανείας 52 τ.μ., σε πολυκατοικία επί της οδού…

Περίληψη Διακήρυξης Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού Εκποίησης ακινήτου επί της οδού Δορυλαίου 17 – Αθήνα

Το Ειδικώς Αναγνωρισμένο ως Φιλανθρωπικό Σωματείο με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ / ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ» που εδρεύει στην Αργυρούπολη Αττικής επί της οδού Μαρίνου Γερουλάνου 117, παρατείνει την προκήρυξη του Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την εκποίηση του κάτωθι ακινήτου του: Ενός Υπογείου Διαμερίσματος /οριζόντιας ιδιοκτησίας, επιφανείας 35,40τ.μ., σε πολυκατοικία επί της οδού ΔΟΡΥΛΑΙΟΥ 17-Αθήνα (Πλ.…

Περίληψη διακήρυξης δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού εκποίησης ακινήτου επί της οδού Παπαδά 16-18-Ελληνορώσων, Αθήνα

Το Ειδικώς Αναγνωρισμένο ως Φιλανθρωπικό Σωματείο με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ / ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ» που εδρεύει στην Αργυρούπολη Αττικής επί της οδού Μαρίνου Γερουλάνου 117, προκηρύσσει Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό για την εκποίηση του κάτωθι ακινήτου του: Ενός Διαμερίσματος /οριζόντιας ιδιοκτησίας, επιφανείας 109,50τ.μ. κείμενου στον 3ο όροφο της επί της οδού ΠΑΠΑΔΑ 16-18, Ελληνορώσων-Αθήνα πολυκατοικίας,…

Περίληψη διακήρυξης δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού εκποίησης ακινήτου επί της οδού Δορυλαίου 17-Αθήνα

Το Ειδικώς Αναγνωρισμένο ως Φιλανθρωπικό Σωματείο με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ / ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ» που εδρεύει στην Αργυρούπολη Αττικής επί της οδού Μαρίνου Γερουλάνου 117, προκηρύσσει Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό για την εκποίηση του κάτωθι ακινήτου του: Ενός Υπογείου Διαμερίσματος /οριζόντιας ιδιοκτησίας, επιφανείας 35,40τ.μ., σε πολυκατοικία επί της οδού ΔΟΡΥΛΑΙΟΥ 17-Αθήνα (Πλ. Μαβίλη). Τιμή πρώτης…

Περίληψη διακήρυξης δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού εκποίησης ακινήτου επί της οδού Βουρνάζου 6-Αθήνα

Το Ειδικώς Αναγνωρισμένο ως Φιλανθρωπικό Σωματείο με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ / ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ» που εδρεύει στην Αργυρούπολη Αττικής επί της οδού Μαρίνου Γερουλάνου 117, προκηρύσσει Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό για την εκποίηση του κάτωθι ακινήτου του: Ενός Υπογείου Διαμερίσματος /οριζόντιας ιδιοκτησίας (πρώην αποθήκη), επιφανείας 52 τ.μ., σε πολυκατοικία επί της οδού ΒΟΥΡΝΑΖΟΥ 6-Αθήνα. Τιμή…

Ζητείται Ιατρός Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης

Η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή δραστηριοποιείται στην παροχή προγραμμάτων και υπηρεσιών σε παιδιά και ενήλικες με εγκεφαλική παράλυση. Η Εταιρεία αναζητά Ιατρό, με ειδικότητα Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης, για τη στελέχωση της Ιατρικής Υπηρεσίας του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης «Πόρτα Ανοιχτή». Απαιτούμενα προσόντα: Πτυχίο ΑΕΙ ημεδαπής ή αλλοδαπής Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και τίτλο ειδικότητας Αποδεδειγμένη…

Διακήρυξη Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού εκποίησης οικοπέδου στην Εκάλη

Το Ειδικώς Αναγνωρισμένο ως Φιλανθρωπικό Σωματείο με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ/ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ» που εδρεύει στην Αργυρούπολη  Αττικής επί της οδού Μαρίνου Γερουλάνου 117, γνωστοποιεί ότι προσφέρει για εκποίηση ένα  οικόπεδο, που βρίσκεται στην Εκάλη Αττικής και επί της οδού Αρτέμιδος 4, εμβαδού 1.155,12 m2 , με Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό που θα διενεργηθεί στα γραφεία…