Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Πράξη «Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών-Πόρτα Ανοιχτή»

Η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών-Πόρτα Ανοιχτή υλοποιεί την Πράξη «Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ-ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ» (ΜΙS 5002420) για 50 άτομα με εγκεφαλική παράλυση, ηλικίας 18 ετών και άνω, στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020» της Περιφέρειας Αττικής, Αξονας Προτεραιότητας 09 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και των διακρίσεων–Διασφάλιση της κοινωνικής…

Πράξη “Κέντρο Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή”, Ε.Π. “Αττική 2014-2020”

Η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή είναι φορέας υλοποίησης της Πράξης «Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ-ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ» (ΜΙS 5002420), που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020» της Περιφέρειας Αττικής, Άξονας Προτεραιότητας 09 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και των διακρίσεων–Διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής», με την συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού…

Πρόγραμμα CP-AGEING “Ανάπτυξη εκπαιδευτικού προγράμματος για την προώθηση της ενεργούς γήρανσης ατόμων με εγκεφαλική παράλυση,ERASMUS+ 2020_KA2

Το πρόγραμμα CP-AGΕING υλοποιείται με σκοπό την αύξηση των ικανοτήτων (συμπεριφορές, γνώσεις, δεξιότητες) των ενηλίκων με εγκεφαλική παράλυση και των υποστηρικτών τους, για την βελτίωση της καλής γήρανσής τους, μέσω ενός προσαρμοσμένου εκπαιδευτικού προγράμματος. Leader: University of Valencia. Polibienestar Research Institute, Ισπανία Partners: Asociacion Valenciana de Ayuda a la Paralisis Cerebral (AVAPACE)-Ισπανία, Association Slovenia Alzheimer…

Έργο «ΦΩΤΕΙΝΗ – Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης 8 ατόμων στην Αθήνα», ΕΣΠΑ 2007-2013

Η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή υλοποίησε από τον Απρίλιο 2012 έως τον Ιούνιο 2014,το Έργο «ΦΩΤΕΙΝΗ – Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης 8 ατόμων στην Αθήνα», το οποίο χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», Άξονας Προτεραιότητας «11. Πλήρης ενσωμάτωση του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών, στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου», ΕΣΠΑ 2007-2013. Η…

Έργο «Προμήθεια Εξοπλισμού Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης 8 ατόμων στην Αθήνα ΦΩΤΕΙΝΗ», ΕΣΠΑ 2007-2013

H Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή υλοποίησε από τον Απρίλιο έως τον Δεκέμβριο 2012,  το Έργο «Προμήθεια Εξοπλισμού Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης 8 ατόμων στην Αθήνα ΦΩΤΕΙΝΗ», το οποίο χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», Άξονας Προτεραιότητας «11. Πλήρης ενσωμάτωση του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών, στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου», ΕΣΠΑ 2007-2013. Το ήδη ενταγμένο Εργο…

Πρόγραμμα CP-PACK “Ανάπτυξη υποστηρικτικών πακέτων για γονείς και δασκάλους παιδιών με εγκεφαλική παράλυση (ηλικίας 03-18)”, Lifelong Learning (Grundtvig Multilateral Project)

Το πρόγραμμα CP–PACK υλοποιήθηκε από τον Νοέμβριο 2010 έως τον Οκτώβριο 2012 με σκοπό την ενημέρωση γονέων και δασκάλων σχετικά με τις ανάγκες των παιδιών με εγκεφαλική παράλυση (ηλικίας 3-18 ετών) και την πρόσβαση τους σε πληροφορίες για υπηρεσίες και βοήθεια, προκειμένου να μπορούν να υποστηρίζουν αποτελεσματικά το ανάπηρο παιδί στο σπίτι και στο σχολείο. Leader: Ankara…