Συνέχιση της συνεργασίας μας με το The Hellenic Initiative Canada στην υλοποίηση του προγράμματος «Safe Nourishment»

Με χαρά ανακοινώνουμε τη συνέχιση της συνεργασίας μας με το The Hellenic Initiative Canada στην υλοποίηση του προγράμματος «Safe Nourishment» για άλλη μία σχολική χρονιά! Το πρόγραμμα απευθύνεται σε 70 παιδιά με εγκεφαλική παράλυση, που φοιτούν στο Πρότυπο Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης «Πόρτα Ανοιχτή» και αποβλέπει στην ορθή σίτιση και την κατάλληλη θρεπτική διατροφή κάθε παιδιού ξεχωριστά,…

Το THE HELLENIC INITIATIVE CANADA υποστηρίζει το έργο της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή

Πάντα πρωτοπόρο, το THE HELLENIC INITIATIVE CANADA συνεργάζεται με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ/ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ στην Ελλάδα, σε ένα  πιλοτικό  πρόγραμμα, που λέγεται:  Safe Nourishment. Ένα παιδί με αναπηρία που δεν τρέφεται σωστά είναι ένα πολύ ευάλωτο παιδί, ενώ το ίδιο παιδί όταν τρέφεται με ασφάλεια και λαμβάνει θρεπτική τροφή είναι ένα υγιές και  ευτυχισμένο παιδί.…