Εθελοντική δράση της Flexcar στην Πόρτα Ανοιχτή

Άλλη μία εταιρική εθελοντική δράση πραγματοποιήθηκε στην Πόρτα Ανοιχτή την Τρίτη, 16 Απριλίου, κατά την οποία εργαζόμενοι της FlexCar απασχολήθηκαν στα Εργαστήρια Κηπουρικής, Ειδών Δώρου και Καλλιτεχνικών Ειδών, καθώς και στο Πρόγραμμα Λογοτεχνίας της Καλλιτεχνικής Λέσχης.