Ολοκληρώθηκε το έργο “Μουσικό Θεραπευτικό Project για Παιδιά με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες”

Με ένα αξέχαστο Μουσικό Φεστιβάλ με τίτλο «Αρμονία σε Εξέλιξη», ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα 15 Απριλίου στην Πόρτα Ανοιχτή το έργο “Μουσικό Θεραπευτικό Project για Παιδιά με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες”