Ζητείται βοηθός για άτομα με κινητική αναπηρία

Η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή αναζητά για μερική απασχόληση, Βοηθό για άτομα με κινητική αναπηρία, που θα απασχοληθεί στις δομές της στην Αργυρούπολη.   Αρμοδιότητες Βοηθά τον Υπεύθυνο Τμήματος στο οποίο ανήκει. Συμμετέχει στις καθημερινές δραστηριότητες του τμήματος. Συμμετέχει στη σίτιση των εξυπηρετούμενων καθώς και στην προσωπική τους υγιεινή. Εκτελεί καθήκοντα συνοδού, όποτε του ζητηθεί,…