Μία υπέροχη διάλεξη της Λένας Διβάνη στον «Παρνασσό» για τους σκοπούς της Πόρτας Ανοιχτής

Η ιστορικός και συγγραφέας Λένα Διβάνη παρουσίασε, με τη σαφήνεια και τη μεταδοτικότητα που τη διακρίνουν, τα ποικίλα γεγονότα που άπτονται της εξωτερικής πολιτικής της Ελλάδας και των σχέσεών μας με τις Μεγάλες Δυνάμεις στον 19ο και 20ο αιών