Το Qualco Foundation στηρίζει την Ομάδα Ψυχοκινητικής Εξέλιξης

H Ομάδα Ψυχοκινητικής Εξέλιξης για παιδιά 6-13 ετών αποτελεί τη συνέχεια ενός εκ των πιο επιτυχημένων και πρωτοποριακών προγραμμάτων της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή. a Οι αλησμόνητες Ομάδες Ψυχαγωγίας, που έδωσαν τόση χαρά σε τόσα παιδιά στα πρώτα βήματα της Εταιρείας, μετεξελίχθηκαν σταδιακά σε Ομάδες Ειδικής Αγωγής, διατηρώντας το παιχνίδι στον πυρήνα τους, για να φτάσουν…