Ευχαριστούμε πολύ τους μαθητές Δημοτικού του International Metropolitan School

Ευχαριστούμε πολύ τους μαθητές Δημοτικού του International Metropolitan School για την πρωτοβουλία τους να προσφέρουν το ποσό που συγκεντρώθηκε στο Χριστουγεννιάτικο Bazaar τους για τους σκοπούς της Πόρτας Ανοιχτής!