Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Cork της Ιρλανδίας

Στις 22-24 Νοεμβρίου 2023, η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή συμμετείχε σε εκπαιδευτική επίσκεψη στο Cork της Ιρλανδίας, στο πλαίσιο των εργασιών της ομάδας “Τέχνες και Πολιτισμός” της Ευρωπαϊκής Ένωσης Παρόχων Υπηρεσιών για Άτομα με Αναπηρία (EASPD). Στη διάρκεια της επίσκεψης, γνωρίσαμε από κοντά μία πληθώρα ενταξιακών προγραμμάτων για καλλιτέχνες με αναπηρία, σε επίπεδο τόσο Πανεπιστημιακής…