Ευχαριστούμε την εταιρεία Briq Properties

Η εταιρεία Briq Properties ανταποκρίθηκε θετικά στο αίτημα χορηγίας ηλεκτρικών συσκευών για τις ανάγκες της Πόρτας Ανοιχτής, και πραγματοποίησε τις ακόλουθες δωρεές: ψυγείο, ηλεκτρική σκούπα, βραστήρας, σύστημα σιδερώματος, πλυστικό μηχάνημα αυτοκινήτων και πολυκόπτης φαγητού. Σας ευχαριστούμε!