Καλλιτεχνικό Πρόγραμμα για άτομα με και χωρίς αναπηρία με τίτλο «Μαθαίνω από την Τέχνη», με την ευγενική υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου

Η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή υλοποιεί το Καλλιτεχνικό Πρόγραμμα για άτομα με και χωρίς αναπηρία με τίτλο «Μαθαίνω από την Τέχνη». Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις εξής δράσεις: α) Τρία μονοήμερα Βιωματικά Σεμινάρια  για οικογένειες με παιδιά και εφήβους με αναπηρία  με τίτλο «Οικογενειακές Περιπέτειες» β) Μονοήμερο Καλλιτεχνικό Βιωματικό Σεμινάριο για γονείς ατόμων με αναπηρία και…