Πιστοποίηση Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή από την «CAF International»

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή συγκαταλέγεται πλέον στους πιστοποιημένους φορείς της Διεθνούς Βάσης Δεδομένων Φιλανθρωπικών Οργανώσεων «CAF International», με την απονομή του Σήματος Επικυρωμένης Οργάνωσης. Οι οργανώσεις που έχουν πιστοποιηθεί από την CAF International έχουν ολοκληρώσει μια εκτεταμένη διαδικασία αξιολόγησης που περιλαμβάνει την εξέταση των βασικών λειτουργικών στοιχείων,…

Η πρωτοβουλία αγάπης του Ομίλου Iatropolis συνεχίζεται!

Μέχρι τις 31 Ιουλίου 2023, με κάθε check-up που κάνετε στα κέντρα του Ομίλου Iatropolis, στηρίζετε την Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή. Μία πρωτοβουλία που συνδυάζει τη φροντίδα της υγείας με την κοινωνική προσφορά. Σας ευχαριστούμε!