Η ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ υιοθετεί την Καλλιτεχνική Λέσχη της Πόρτας Ανοιχτής

Η ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ στάθηκε γενναιόδωρα δίπλα μας τους τέσσερις τελευταίους μήνες του 2022, υιοθετώντας την Καλλιτεχνική Λέσχη της Πόρτας Ανοιχτής, ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα που φέρνει πιο κοντά τους ανθρώπους με και χωρίς αναπηρίες μέσα από την ανάγκη για νέα ερεθίσματα, νέες γνώσεις, νέες εμπειρίες. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς!