Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντισμού

Ένας κύκλος εθελοντικής προσφοράς στο Πρότυπο Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης «ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ»! Τη Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου 2022, το Σώμα Εθελοντών του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης μας επισκέφθηκε απρόσμενα για να προσφέρει γλυκά σε όλη την οικογένεια της Πόρτας Ανοιχτής. Τους ευχαριστούμε πολύ!

Ζητείται Κοινωνικός/ή Λειτουργός

Η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή δραστηριοποιείται στην παροχή προγραμμάτων και υπηρεσιών σε παιδιά και ενήλικες με εγκεφαλική παράλυση. Η Εταιρεία ζητά Κοινωνικό-ή Λειτουργό, για τη στελέχωση της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης «Πόρτα Ανοιχτή». Απαραίτητα Προσόντα: Πτυχίο Κοινωνικής Εργασίας Τριτοβάθμιας Σχολής Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Κοινωνικού-ης Λειτουργού Απαραίτητη εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 5 χρόνων, κατά…