1ο Παιδικό Φεστιβάλ “Μαζί … και στο Παιχνίδι!”

Την Κυριακή 16 Οκτωβρίου 2022, η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή συμμετείχε στο 1ο Παιδικό Φεστιβάλ “Μαζί… και στο Παιχνίδι!” για παιδιά ηλικίας 2 έως 12 ετών που διοργανώθηκε από την Ένωση “Μαζί για το Παιδί” στον Εθνικός Γυμναστικός Σύλλογος. Σκοπός του Φεστιβάλ ήταν η ανάδειξη της αξίας του παιχνιδιού ως αναγκαίου στοιχείου για την ανάπτυξη…