Εκπαιδευτική επίσκεψη εκπροσώπων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Art & Inclusion

Την Τετάρτη, 12 Οκτωβρίου 2022, πραγματοποιήθηκε στην Πόρτα Ανοιχτή εκπαιδευτική επίσκεψη 28 εκπροσώπων από 5 Ευρωπαϊκές οργανώσεις (Centro Social de Soutelo – Πορτογαλία, Equal Society – Ελλάδα, Zdruzenie institut Za Razvoj Na Zaednicata – Βόρεια Μακεδονία, ARCA Cooperativa Sociale – Ιταλία, Galileo Progetti Nonprofit Kft. – Ουγγαρία), στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος που υλοποιούν με τίτλο: Art & Inclusion. Tο πρόγραμμα Art & Inclusion στοχεύει…