Παρουσίαση της παιδαγωγικής μεθόδου Peto

Στις 6 Οκτωβρίου 2022 πραγματοποιήθηκε στην Πόρτα Ανοιχτή παρουσίαση της παιδαγωγικής μεθόδου που εφαρμόζεται στο Peto Institute της Ουγγαρίας σε παιδιά και ενήλικες με εγκεφαλική παράλυση, από δύο πιστοποιημένες εκπαιδεύτριες του Ινστιτούτου που μας επισκέφθηκαν γι’ αυτό το σκοπό. Την παρουσίαση παρακολούθησαν 30 θεραπευτές και ειδικοί παιδαγωγοί της Πόρτας Ανοιχτής και ακολούθησε ενδιαφέρουσα συζήτηση σχετικά…