Εκδήλωση παρουσίασης των αποτελεσμάτων του έργου CP-AGEING

Την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022 πραγματοποιήθηκε στην Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή η εκδήλωση παρουσίασης των αποτελεσμάτων του έργου CP-AGEING, που υλοποιήθηκε με τη χρηματοδότηση του προγράμματος Erasmus+, με εταίρους τους:  University of Valencia. Polibienestar Research Institute, Ισπανία, Asociacion Valenciana de Ayuda a la Paralisis Cerebral (AVAPACE)-Ισπανία, Association Slovenia Alzheimer (SPOMINCICA)-Σλοβενία, SONČEK-Σλοβενία, Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή–Ελλάδα, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης-Ελλάδα, Associação de Paralisia Cerebral de…