Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Όμιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Όμιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ-ΕΛΠΕ Όμιλος Εταιρειών-για την απόφαση να συμβάλει στο κόστος μεταφοράς των εξυπηρετούμενων της Πόρτας Ανοιχτής με δωρεά ΕΚΟ ΚΑΡΤΑΣ. Σε αυτούς τους τόσο δύσκολους καιρούς, κάθε υποστήριξη είναι ιδιαίτερα πολύτιμη!