Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Ο.Σ.Υ. (Οδικές Συγκοινωνίες Α.Ε.)

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Ο.Σ.Υ. (Οδικές Συγκοινωνίες Α.Ε.) για την ευγενική δωρεά ενός πλυντηρίου ρούχων και μίας ειδικής καρέκλας μπάνιου για τις ανάγκες του Ξενώνα Προσωρινής Διαμονής της Πόρτας Ανοιχτής!