Επίσκεψη από το Sporty’s International School

Ευχαριστούμε πολύ το Sporty’s International School για την επίσκεψη στην Πόρτα Ανοιχτή και το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο την Τετάρτη 18/5/2022, και την ευγενική δωρεά τους για τους σκοπούς της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή.