Δωρεές από Ηνωμένο Βασίλειο, Ελβετία και Βέλγιο μέσω του Ευρωπαϊκού Δικτύου Transnational Giving Europe (TGE)

Είστε κάτοικοι του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ελβετίας ή του Βελγίου; Τώρα μπορείτε να κάνετε τη δωρεά σας προς την Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή μέσω του Ευρωπαϊκού Δικτύου Transnational Giving Europe (TGE) και να επωφεληθείτε από τις σημαντικές φορο-εκπτώσεις που προβλέπει η νομοθεσία της χώρας σας! Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον σύνδεσμο: https://bit.ly/3w8BkKy