Αναζητείται συνεργάτης για τη στελέχωση του Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων, Επικοινωνίας και Ανεύρεσης Πόρων

Η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή αναζητά συνεργάτη για τη στελέχωση του Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων, Επικοινωνίας και Ανεύρεσης Πόρων. Απαιτούμενα προσόντα: Πτυχίο ΑΕΙ επικοινωνίας ή διοίκησης επιχειρήσεων ή ανθρωπιστικών σπουδών ή άλλου συναφούς αντικειμένου (Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν) Αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε Μη Κυβερνητική Οργάνωση, στον τομέα της ανεύρεσης πόρων…

Αναζητείται λογιστής για τη στελέχωση της Οικονομικής Υπηρεσίας

Η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή αναζητά λογιστή για τη στελέχωση της Οικονομικής Υπηρεσίας. Απαιτούμενα προσόντα: Πτυχίο οικονομικής κατεύθυνσης, κλάδου λογιστικής Τουλάχιστον 5 χρόνια επαγγελματική εμπειρία σε οργανωμένο λογιστήριο που τηρείται διπλογραφικά Πολύ καλή γνώση Αγγλικών Άριστη χρήση Η/Υ Ηλικία έως 40 ετών Επιθυμητά προσόντα: Πτυχίο ή Μεταπτυχιακό σε Διοίκηση Επιχειρήσεων Επαγγελματική εμπειρία σε Μη Κυβερνητικές…