Διαδικτυακό σεμινάριο: Ανάπτυξη και διατροφή στην παιδική ηλικία

Το Σάββατο 16/10/2021, 12.00 – 13.30, η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή διοργανώνει διαδικτυακό σεμινάριο με τίτλο: «Ανάπτυξη και διατροφή στην παιδική ηλικία. Συζητάμε τις προκλήσεις». Το σεμινάριο πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος SAFE NOURISHMENT που χρηματοδοτείται από το The Hellenic Initiative Canada και απευθύνεται σε γονείς παιδιών με εγκεφαλική παράλυση και σε ειδικούς θεραπευτές. Η συμμετοχή είναι…