Συμμετοχή στην εκδήλωση του CSR Hellas με τίτλο: «Covid-19: Όταν το σπίτι μετατρέπεται σε χώρο εργασίας»

Η Πρόεδρος, κα Δάφνη Οικονόμου, θα μιλήσει για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν εργαζόμενοι γονείς και παιδιά με αναπηρία σε συνθήκες lockdown, και για το πώς η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή έχει προσπαθήσει να ανταποκριθεί στις προκλήσεις αυτές.