Η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή διοργανώνει μία σειρά διαδικτυακών σεμιναρίων για γονείς και παιδιά με θέμα: «Η οικογένεια παίζει», με την ευγενική υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου. Το Σάββατο 20 Μαρτίου 2021 διοργανώθηκε το 3ο διαδικτυακό σεμινάριο για τις οικογένειες των παιδιών των Ομάδων Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης Νέων. Το σεμινάριο ήταν χωρισμένο σε τέσσερις ενότητες:…