Συνέντευξη της Προέδρου μας στην “Καθημερινή της Κυριακής” (21 Φεβρουαρίου 2021)

Συνέντευξη της Δάφνης Οικονόμου στην δημοσιογράφο Μαρία Κατσουνάκη στην “Καθημερινή της Κυριακής” (21 Φεβρουαρίου 2021), με πολλά θέματα που αφορούν στην ιστορία της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή.